Szittya Világtalálkozó!

A beküldött és közzétett cikkekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Kedves Barátaim és Harcostársaim!

A jövő hét szombat-vasárnapján lesz a Szittya Világtalálkozó, pár nap múlva pedig a trianoni megemlékezésem (lásd csatolva!). A rendezvényekre mindenkit szeretettel hívok és várok, s egyben kérlek benneteket, hogy ezt a levelemet is továbbítsátok a teljes címlistátokra, hátha akadnak még új érdeklődők.

Inaçio Angelos

————————————————————————————————————–

SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O12-ben

(Meghívó)

A Turul Szövetség szervező bizottsága nevében szeretettel és tisztelettel várom Önt ………………………… és a társaságában levő …. főt (igény, ill. előzetes jelentkezés alapján kitöltendő és magukkal hozandó!) a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik kiemelkedő nemzeti eseményének ígérkezik.

A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2012. június 2-án (szombaton) 10 órakor kezdődik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében. (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthető: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció mindkét napon 9-től 12-ig folyamatos lesz. A belépti díj 5000 Ft/fő (ez alól csak a felkért előadók mentesülhetnek, ill. az elcsatolt országrészekből érkező testvéreink 20 % kedvezményt kaphatnak), amit belföldi postai utalványon szíveskedjenek feladni (legcélszerűbb csoportosan – pl. 5 fő = 25000 Ft) Siklósi András lakcímére (6723 Szeged, Becsei u. 3.; tel.: 62/890-564 és 20/443-1830; e-mail: siklosi.andras@digikabel.hu), legkésőbb május 20-ig. A pénz megérkezése a részvételi szándékot egyértelműen jelzi, ezért szükségtelen párhuzamosan levélben vagy telefonon is jelentkezni. Az 5000 Ft a helyszínen is kiegyenlíthető, ám garantált ülőhelyet csupán az előzetesen fizetőknek tudunk biztosítani; először ugyanis őket engedjük be, a többieket legföljebb utána. (Külön 1-1 napra a belépés 3000–3000 Ft.) A névvel ellátott kitűző-kártya viselése végig kötelező, másra át nem ruházható, s elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendő 2-án éjszakára, mert 3-án este bárki hazajuthat) és étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. Büfé lesz (ásványvíz, kávé, sör, szendvics stb.). Ebédre (kb. 1000 Ft) mindkét napon ajánljuk Nyers Csaba mesterszakács ősmagyar fogásait. Az ebédigényeket lehetőleg előre jelezzék (pl. a befizetési csekken) a felkészülés végett. Egyéb felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon és drótpostán adunk.

Nyers Csaba

Mindkét napon megvásárolhatók DVD és CD felvételeink, ill. különböző könyveink. Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésű honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitűnő szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élőszóban, ill. e program fénymásolásával, internetes terjesztésével is tudassák ismerőseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépőkből származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket, s hivatalos támogatást sehonnan sem kapunk. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kulturált viselkedésre, s az előadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyű, nyári öltözéket javaslunk.

Vesztergám Miklós

(Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: „Ismerd a múltat, és harcolj a jövőért!” Az előadások közt időnként versmondással és dalokkal (2-án Vesztergám Miklós tárogatóművész, 3-án Szabó Andrea Asharti énekes) élénkítjük a figyelmet; továbbá az ebédszünetekben megtekinthetjük a házban levő képzőművészeti kiállításokat is. Kérjük előadóinkat, hogy a félórás időkeretet ne lépjék túl, s felszólalásuk után az előadásuk anyagát, CD-n vagy e-mailben (tördeletlenül), adják át, küldjék el Siklósi Andrásnak, hogy később valamennyit közölhessük a Tárogatóban. Az előadásokhoz dia- és írásvetítőt, valamint laptopot és projektort biztosítunk. Vitát, ill. kérdéseket, hozzászólásokat nem tervezünk, mert nincs rá idő. A program folyamatos lesz, az ebédek kivételével szüneteket nem tartunk. (Saját használatra hangfelvételt bárki készíthet, videót azonban nem.)

Szabó Andrea Asharti

Az SZVT részletes programja

(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.)

Június 2-án(szombat)

10-10,30  Általános tudnivalók + zene, Novák Előd (Jobbik) köszöntője, Himnusz, Magyar hitvallás

10,30-11  Siklósi András: A halál torkából a radikális megújulásig (megnyitó előadás)

11-11,30  Rostás László: „Világ világa, virágnak virága”

11,30-12  Ft. Hegedűs Loránt: Isten mindent megtesz értünk, de semmit helyettünk

12-12,30  Végvári József: Állapot és folyamat nyelvünkben és műveltségünkben: két szócsaládról

12,30-13  Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség

13-13,30  Varga Csaba: A legtisztábban fennmaradt ősnyelv

13,30-14  Rácz Sándor: 1956-os és jelenlegi helyzetünk párhuzamai s a lehetséges kiutak

14-15         EBÉDSZÜNET

15-15,30  Orosz Mihály Zoltán: Az élhető és biztonságos település kialakításának elvrendszere és módszertana

15,30-16  Gyárfás Ágnes: A magyar ősmonda Mezopotámiában és a Kárpát-medencében

16-16,30  Szeszák Gyula: Alkotmány, alaptörvény, sarkalatos törvények

16,30-17  Deák Dezső: A kiskunhalasi rováspálcák vizsgálatának eredményei

17-17,30  Hasznos Miklós: A mai magyar társadalom és problémái

17,30-18  Bakk Erzsébet és István: Szakrális hagyományaink – a pálosok

18-18,30  Ifj. Tompó László: Vérbírósági perek Nürnbergtől Budapestig

18,30-19  Varga Zoltán: Móricz János kutatásai Dél-Amerikában

19-19,30  Nagy Jenő: Szamizdattal a valódi rendszerváltásért

19,30-20  Horkovics-Kováts János: A magyar ősnyelv bizonyítékai

20-20,30  Eva Maria Barki (Ausztria): Magyarország szuverenitása és a magyarság önrendelkezése

20,30-21  Berényi László: Mágikus jelképeink az „egységtudat” hirdetői

Június 3-án(vasárnap)

  9-9,30    Énekek + emlékezés Árpád apánkra

 9,30-10   Molnár V. József: A magyarság küldetése

10-10,30  Halász József: A Szentkorona-tan és a Szentkorona-értékrend közti különbségek

10,30-11  Kovács József: A természetgyógyászat lehetőségei korunk betegségeinek orvoslásában

11-11,30  Varga István: Hogyan kerüljük el a csődöt egy kaotikus világban?

11,30-12  Cser Ferenc (Ausztrália) és Darai Lajos: A magyar népművészet történelmi vonatkozásai

12-12,30  Bene Gábor: Alkotmánysértésekből fakadó közjogi küzdelmeink a középkortól máig

12,30-13  Farkasinszky Tibor: Urmia-tó környéki őshazánk 21 bizonyító körülménye

13-14        EBÉDSZÜNET

14-14,30  Lipusz Zsolt: Modernizáció és politika a kiegyezés utáni Magyarországon

14,30-15  Szendrey Marót Ervin: Az Élet vallása és az őskörösztény Szentháromság

15-15,30  Király B. Izabella: A magyarság arculata és önképe

15,30-16  Gondos Béla: Kárpát-medencei erődtemplomok

16-16,30  Budaházy György: Igazságszolgáltatásunk visszásságai egy hazafi meghurcoltatásainak tükrében (interneten)

16,30-17  Nagypál Botond: A Tarihi Üngürüsz és a magyar őstörténet

17-17,30  Tejfalussy András: Hogyan védekezzünk a hazai bűnszövetkezet szándékos népirtása ellen?

17,30-18  Rumi Tamás: Csíksomlyói napkövek

18-18,30  Zetényi-Csukás Ferenc: Magyar hősök a sztálinista hódítók elleni finn önvédelmi háborúban

18,30-19  Záhonyi András: Kettős vagy hármas honfoglalás? (Emlékezés László Gyulára)

19-19,30  Zárónyilatkozat, befejezés + Szózat, Székely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel)

Honfitársi üdvözlettel: vitéz Siklósi András, az SZVT főrendezője, a Turul Szövetség elnöke

Szeged, 2012. március 8-án

DVD-, CD- és könyv-ajánlataink

1.) Beszélgetés vit. Siklósi Andrással időszerű nemzetpolitikai kérdésekről, 3 részben

A mosonmagyaróvári televízióban készült kiváló 3 órás felvétel szinte minden fontos problémánkat felöleli, s a maga nemében valódi szenzáció.

A dupla DVD ára belföldre 4000 Ft, külföldre (légipostával) 35 euro. Ismerje meg Ön is ezt a gondolatgazdag, szókimondó, az élet dzsungelében világosan eligazító interjút, s lepje meg vele barátait, ismerőseit is!

2.) Siklósi András: A pusztulástól a magyar újjászületésig

2 órás előadás a magyar történelmi tragédiákról, küzdelmekről, jelenkori helyzetünkről és nemzeti föltámadásunk esélyeiről.

A DVD ára belföldre 3000 Ft, külföldre (légipostával) 30 euro.

3.) Siklósi András: A magyar örökség visszaszerzése

2 órás előadás elveszett és elbitorolt nemzeti értékeinkről, kultúrkincseinkről, szakrális hagyományainkról, valamint megtépázott önképünkről és küldetéstudatunkról.

A DVD ára belföldre 3000 Ft, külföldre (légipostával) 30 euro.

4.) Siklósi András: A magyarság sajátos küldetése és legfőbb kerékkötői

 + Toroczkai László: A nemzeti ellenállás múltja, jelene és jövője

Két 1,5 órás előadás hangfelvétele a Szegedi Közéleti Kávéház Nemzetpolitikai Klubjában, melyek népünk égető sorskérdéseit tárgyalják.

A 3 órás CD ára belföldre 2000 Ft, külföldre (légipostával) 25 euro.

5.) Forrás a rejtekből – a Keresztény Kulturális Akadémia szépirodalmi antológiája,

benne Siklósi András nyertes pályázatából közölt versekkel és prózával.

A könyv ára (csak belföldre!) 2000 Ft (ebből 400 Ft a postaköltség).

Valamennyi (saját célra és ajándékozásra egyaránt alkalmas anyag) megvehető a Szittya Világtalálkozón, ill. ettől függetlenül is megrendelhető az alábbi címen:

Siklósi András, 6723 Szeged, Becsei u. 3.

Tel.: 62/890-564, mobil: 20/443-1830, e-mail: siklosi.andras@digikabel.hu

(A megjelölt árak a postaköltséget is tartalmazzák.) Kérem a szükséges összegeket belföldi (rózsaszínű) postai utalványon előre feladni, ill. a valutát közvetlenül a bankszámlámra utalni:

OTP Bank NyRt. Dél-Alföldi Régió, H-6720 Szeged, Takaréktár u. 7.

IBAN number: HU89 1177 3353 0112 5766 0000 0000

BIC (SWIFT) code: OTPVHUHB

Vásárlásukkal a Szittya Világtalálkozót s a Turul Szövetséget is támogatják, amit előre is köszönünk.

————————————————————————————————————————–

“Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás!”

MEGHÍVÓ előadásra

Helyszín: Budapest II. ker. Margit krt. 64/b. rendezvényhelyiség (bejárat az utcáról)

Időpont: 2012. június 8-án (pénteken) 18 óra

Meghívó és rendező szervezetek: a Széna Téri Konzervatív Kör

és a Magyar Csodaszarvas Egyesület

Magyar Csodaszarvas Egyesület

Előadó: vitéz Siklósi András költő, író,

a Turul Szövetség elnöke, a Tárogató főszerkesztője

Történelmi, nemzetvédelmi előadásának címe:

A trianoni nemzetgyilkosság előzményei és következményei

A rendezvény nyitott, a belépés ingyenes (önkéntes adományokat köszönettel fogadunk).

Az előadás után vendégünk kötetlen beszélgetés keretében válaszol

a fölmerülő kérdésekre. A helyszínen megvásárolhatók a szerző könyvei

és korábbi előadásainak DVD, ill. CD felvételei.

A rendezvényre minden hazafias érzelmű, népben-nemzetben gondolkodó

érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

 ———————————————————————————————————————————————————

ÉRTESÍTJÜK A SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐIT:

Egy haladó nyugati könyvkiadó gondozásában jelenik meg az alábbi könyv, amely minden szttya-hún-párthus-magyar nagy érdeklődésére számíthat!!!

A könyv bár tudományos-fantasztikus regény, de sok olyan elemet tartalmaz, amely Badiny Jós Ferenc professzor úrnak állít emléket, népszerűsíti a rovásírást, szittya-hun-párthus-magyar hagyományokat és egy éles, de ugyanakkor humorosan ábrázolt vádirat a vörös nácizmus — a bolsevizmus ellen!

A könyv több megdöbbentő képet tartalmaz, abból a kiadó csak egyetlen egy lecserélését hasonlóra tette szükségessé!

Íme a kimaradt kép:

A könyv címe: Robban a DNS, ára kb 4000-5000 ft lesz, a Szittya Világtalálkozó tagjainak 10% engedményt adok a kiadói árból + postaköltség (még nem született döntés az árról), de ha valaki 10-nél több példányt rendel, 20% kedvezményt kap!

megrendelés:

redaktor.roland_von_bagratuni@yahoo.pl

——————————————————————————————————-

a könyv rövíd kiadói ismertetése:

A több nyelven pub­li­ká­ló ki­vá­ló nyu­gat­ör­mény író-új­ság­író Ro­land H.Mec­Is­han ö­töd­ik köny­ve 1987-ben í­ród­ott. Sci-fi a ja­vá­ból, u­gyan­ak­kor szám­os gro­teszk, sza­ti­ri­kus és víg­já­té­ki e­lem­et is tar­tal­maz. E­mel­lett ren­ge­teg tör­té­nel­mi tényt a su­mér-ős­ma­gyar-ős­ör­mény tör­té­ne­lem­ből. Oly­kor meg­hök­ken­tő, szin­te is­me­ret­len tény­ek­et a ma­gyar-ör­mény kö­zös múlt­ból és a ke­resz­tény­ség e­re­de­té­ről. Nar­rá­ció­ja film­sze­rű, hisz­en a szer­ző nem­zet­kö­zi fesz­ti­vál-díj­at nyert film­ren­de­ző is. Mű­ve ki­vá­ló for­ga­tó­köny­ve is le­het­ne egy, a Csil­lag­ok há­bo­­­nál is si­ker­es­ebb já­ték­film-cik­lus­nak! Fő­hő­se, az em­ber­fe­let­ti ké­pes­ség­ek­kel és tu­dás­sal ren­del­ke­ző Csá­szár, föld­ön­tú­li An­gya­lok se­re­gé­vel az ig­az­ság­ot, a jót, a sze­re­tet­et, a tud­ást és az er­köl­csöt tűz­te zász­la­já­ra a Sá­tán el­le­ni, év­ez­red­ek ó­ta tar­tó harc­ban. Köz­ben fel­tár­ja a me­sés kincs­ek­et és tech­ni­kai gép­ek­et-be­ren­de­zés­ek­et rej­lő Szé­zám tit­kát, vagy a ke­let-eu­ró­pai kom­mu­nis­ta párt­o­li­gar­hia ha­zug­ság­ok­on, csa­lás­ok­on, só­gor-ko­ma­ság­on a­lap­u­ló hét­köz­nap­ja­it épp­úgy, mint az ő­si su­mér-káld hit­vi­lág szin­te fe­­le­­dés­­be me­­rült, vagy in­kább a sá­tá­ni e­rők ál­tal me­rít­ett tit­ka­it. Szin­te gyer­me­teg mód­on ját­sza­do­zik a vi­lág ha­tal­ma­sai­val, a­kik egy­ről fe­led­kez­nek meg: ők is csak e­sen­dő em­ber­ek. A sok-sok tény és ta­nul­ság meg­is­me­ré­se köz­ben, A Föld csá­szá­ra még­is egy re­mek szó­ra­koz­ta­tó ol­vas­mány, a­mely sok­ak fan­tá­ziá­ját hi­vat­ott meg­moz­gat­ni ab­ban a fan­tá­zia-men­tes vi­lág­ban, a­hol már csak a „pénz be­szél — a ku­tya ug­at“, mi­köz­ben egy­re töb­ben hét­köz­na­pi meg­él­he­té­si gond­ok­kal kűz­de­nek. Va­jon kik­nek kö­szön­he­tő­en? — ta­lán er­re is vá­laszt ad…

———————————

A MÁSODIK KÖTET EGYIK KÉPE (más felirattal!)

A FÖLD CSÁSZÁRA – I. ROBBAN A DNS

Az emberek elődei, egy távoli bolygó szupercivilizációja, nem­zet­közi ga­laktikus szö­vet­ség tagja, évezredekkel ez­el­őtt a Föld­ön egy, nemkivánatos sze­mélyek számára tel­jes­en hoz­zá­fér­he­tet­len földalatti bázisrendszert a­la­kít­ott ki. A bázist egy többmillió tet­rabites szu­per­szá­mí­tó­gép irányítja és fel­ü­gye­li. És az itt ma­radt, többezres IQ-val ren­­del­kező, agyuk szinte teljes ka­pa­ci­tá­sát kihasználó, év­szá­zadokig élő idegenek, a­kik te­le­pa­ti­kus­an érintkeznek egy­­mással, bárki agyához hozzáférnek, gon­do­la­tait, em­lé­k­eit leolvashatják, hip­notizálhatják. Az állatoknál is ki­­fi­nomultabb érzékszerveik, vil­lámgyors re­akciójuk, ka­mé­le­o­ni képességük mellett, fegyvereik le­győz­he­tetlenné te­­szik ők­et. Ők a Szent Őrök. Bármikor bárhová eljutnak a Föld bármely pont­jára egy össze­tett rendszerű földalatti gyorsvasút se­gít­sé­gé­vel, melynek pe­ron­jai­hoz gigaszu­per­­gyors liftekkel jutnak el. A bázisrendszer a be­to­la­ko­dók ha­lá­lát okozó csap­dákkal te­li összetett labirintus-rend­szerből, la­kó­he­lyi­ségekből, ed­dig fel nem talált gép­ek­et és be­­ren­de­zés­ek­et gyártó gyárakból és több, Szé­zám­nak nevezett tre­zor­ból áll. A tre­zor­ok­ban a leg­kü­lön­fé­lébb múltbeli és jö­vő­beni földi államok pénzei, arany- és pla­ti­na­rud­ak, drá­ga­kövek óriási halmai mel­lett, bármelyik állam bian­co út­levelei, i­ga­zol­vá­nyai találhatók. A Szent Őrök a föld alatt élnek, ha kimerészkednének a felszínre, az­on­nal el­pusz­tul­nak. De vannak segítőik, akik a gyártáshoz szükséges nyers­a­nyagok mel­lett, a na­pi élelmiszer-szükségleteiket is beszerzik. Bár mindegyik Szent Őr „kaszt­­nak” saját, még az őröknél is ma­gasabb intelligenciáju és paranormális ké­pes­ség­­ekkel ren­del­kező, nagy tiszteletnek örvendő vezetője van, az őrök a Föld ü­gyeibe nem avatkozhatnak bele. Erre csak egy személy képes és rendelkezik eh­hez szükséges, szinte isteni hatalommal: a Csá­szár, aki többszáz évig u­ral­kod­ik és Kiválasztottként, a föld­­lakók közül kerül ki. Ő pontosan ismeri bár­mely nép, fe­le­ke­zet, csoport mind­en­na­pi gondjait, mentalitását, szokásait és ha az emberiség a vesztébe rohan, vagy a Föld ka­tasztrófa, e­set­leg külső tá­mad­ás veszélyének van kitéve. A Császár se­gé­dei a vele szin­te azonos tu­laj­don­ságokkal rendelkező, ugy­an­csak a földlakók közül kikerülő An­gyal­ok. A Ki­­vá­lasz­tot­tak az i­degenek ittmaradt szinte legtisztább populációjából, a su­­mér ár­ják közül kerülnek ki. Valamennyien a Föld összes nyel­vén ír­nak-be­szél­nek, szin­tén telepatikusan  érintkeznek egymással, re­pülő csészealjakon és más jövőbeni esz­közökkel köz­le­ked­nek, bármely telefonvonalra, szá­mí­tó­gép­be ész­re­vét­len­ül be­lép­het­nek, szükség esetén kormányokat buktathatnak meg, új kor­mányok tagjait jut­tat­hat­ják hatalomra. Bármelyik bűnözőt nem csak lekapcsolhatják, de azonnal meg is bün­tet­­he­tik, hisz­en ha telepatikusan „be­lenyúlnak“ az agyába, minden, ellene szó­ló meg­cá­folhatatlan bizonyíték a ren­delkezésükre áll! És a rossz, vagy diktatórikus kor­mány­ok meg­buk­ta­tá­sá­hoz, bár­mi­ly­en eszközt igénybevehetnek. Úgy is, hogy észrevétlenül ki­­ra­bol­­ják az összes bank trezorját, ami pénzügyi válsághoz és a kor­­mány bukásához ve­zet. Becsületes, istenfélő, jó embert nem bánthatnak, a beavatkozásaikkal nem rio­gat­hatják őket, fel­tü­nést nem kelthetnek, nyomokat nem hagyhatnak maguk után. Ez­­ért szinte ezer arcúk van. Bárhol találkozhatunk velük a­nél­kül, hogy rájönnénk: kik ők! Mert köztünk élnek és „hét­köz­na­pi” munkát is végeznek. Sokszor éppen egy dik­ta­túra meg­dön­té­­se érdekében, a hatalomba é­pülnek be. A mostani Császár be­ik­­tatása e­lőtt, majd’ ezer évig interregnum volt, mert az e­lő­ző Csá­­szár beiktatására nem került sor. Az új császárnak ez­ért jó­val több dolga van az elődeinél. Azért is, mert romlottak az er­köl­­csök, sok­ak szívéből eltűnt a felebaráti szeretet, az em­ber­ek e­­goisták lettek. Ez pe­dig az egyik oka a közelgő klí­ma­ka­tasz­t­ró­fának éppúgy, mint az egymást kö­vető, ször­nyűbbnél ször­ny­ebb háborúknak. A könyv a haldokló Császár többszáz év múl­va meg­írt, véletlenül a mába eljutott visszaemlékezéseinek el­ső kö­tete. R. MecIshán ör­mény szerző rövidesen megjelenő sci-fi regénye a műfajon belül is szenzációsnak mondható.

Inaçio Angelos főszerkesztő DÖBRÖGIK BŰNE

Nem akarásnak nyögés a vége!

2010. július 27., kedd

Nem akarásnak nyögés a vége!

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Nem akarásnak nyögés a vége!
Avagy az alacsony iskolázattságú állitólagos „doktor“ és „büntető jogász“ egyik hazugságának a megdöntése.

Újságíró, történész és más barátaimmal – köztük egy “régészkedő” pszichiáterrel, újra és újra végigolvassuk a Kárpáti harsona c. szenylap hasábjain az állítólagos „büntető jogász“ „Dr.“ Kollár Lajos által alpári, útszéli hangon leírtakat. A pszichiáter barát azonnal elmebetegnek, feltűnési viszketegségben szenvedőnek és igen alacsony műveltségűnek kiáltja ezt a feltehetően nem létező személyt! Ámde valamennyiünket az bosszantja, hogy hazug módon ezt írja:

„El tudnak Önök képzelni egy nagyherceget, akinek a neve a google-keresőben csupán kétszer szerepel, két cikk kapcsán, de az is ugyanaz, nevezetesen a mail@jobbik-es-garda-baratai.ning.comEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. közösségi portál (az analfabéta itt kisbetűvel kezdi a mondatot! – szerkesztő megj.), ahol díszegyenruhában látható, mint Miklós cár? Ha kegyed létező személy volna, akkor lenne korábban is megnyilvánulása a net-en. Úgy bizony! Ön egy nem létező senki!“

Utóbbi megjegyzését „doktor“ és „Kollár Lajos“ és „büntető jogász“ szélhámos csak önmagából kiindulva ejthette! A többi hazugság! Ugyanis többször végignéztük a különböző netes keresőket (a Google-t is!), méghozzá a latin, cirill és örmény-betűseket is! Rengeteg Roland von Bagratuni címszót találtunk az orosz, örmény, görög és grúz keresőben! És természetesen megszámolhatatlan címszót a nem Google-keresőkben! Évekre visszamenőleg! Aztán: a nagyherceg több európai (és nemcsak!) főnemesi társasági oldalon is elismert és elfogadott nagyhercegként szerepel! Birtokunkban vannak olyan iratok, amelyek szerint világhírű genealógusok és több örmény miniszter (köztük Vardkes Gnuni professzor, akadémikus, tudományos- és felsőoktatásügyi miniszter! és Hayk Harutyunyan rendőr vezérezredes, belügyminiszter!) egyértelműen tanúsítja Roland nagyherceg örmény trónörökösi voltát! Csak Roland von Bagratuni jelszóval csak a magyar nyelvű Google 10 oldalon mintegy 50 címszót dob ki! Köztük az alábbiakat:

1. Szerkesztő:Roland von Bagratuni ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Roland_von_Bagratuni )

2. Őfelsége Roland von Bagratuni Antonian-Antoniewich ( http://armeniankingdom-nagyhercegversek.blogspot.com/ ) – itt nagyon komoly életrajzi-halmaz mellett, megtaláljuk a nagyherceg jobboldali érzelmű, kommunista-ellenes verseit, és rengeteg eredeti dokumentumot. Ezeket a rágalmazásból “doktoráló” ál “büntető jogász” szándékosan „nem vette észre“!

3. Roland Von Bagratuni címen a Yotube orosz nyelvű interjú-részletet közöl a nagyherceggel! Olyan interjúból, amelyet az egyik orosz nyelvű tévéadó mintegy 2 órányi terjedelemben sugározta! ( http://www.youtube.com/watch?v=0v0M6eoBkfU )

4. Roland-Joseph-Leslie-Anthony-Paul Great Prince von Bagratuni-Pacradouni-Anthonyan de Anieci címmel egy PerfSpot teszi közzé a nagyherceg életrajzi adatait. ( http://www.perfspot.com/profile.asp?uid=0DD94E6E-E1F4-4A90-BA60-DCB0A7DE3CFC) A nyilván vakságban szenvedő „doktor“ és „büntető jogász“ ez sem (akarta) látta!

5. Roland von Bagratuni – Interview with Grand Prince Roland Bagratouni, Legatee of Throne of the Kingdom of Western Armenia címen a Aryans of the World unite című lap terjedelmes angol nyelvű interjút közöl a nagyherceggel. (http://www.armenianaryans.com/AC/showthread.php5?t=255)

6. Dr.Berei Nagy Andor jogász egy helyreigazító tanulmányt közöl a nagyhercegről a Szent Korona Társaság Baráti Köre oldalon ( http://szentkoronatarsasagbaratikore.ning.com/profile/DrBereiNagyAndor )

7. A Krakow Post című angol nyelvű lengyel újság „Krakow’s Wałęsa Affair“ című cikkben közli azt a fotót, amelyet a nagyherceg a három lengyel barátjáról: a vörösnáci lengyel ávéhások által kegyetlenül meggyilkolt páter Jerzy Popiełuszkoról, Lech Wałęsa lengyel köztársasági elnökről, a Solidarność elnökéről és páter Henryk Jankowski gdański protokanonokról, akik jókedvűen beszélgetnek egymással! A fénykép azóta körbejárta az egész világot, persze a nagyherceg aláírásával, mint szerzővel! ( http://www.krakowpost.com/article/1272 )

A vörösnáci lengyel ávéhások által kegyetlenül meggyilkolt páter Jerzy Popiełuszko, Lech Wałęsa lengyel köztársasági elnök, a Solidarność elnöke és páter Henryk Jankowski gdański protokanonok, akik jókedvűen beszélgetnek egymással, barátjuk, Roland von Bagratuni nagyherceg által készített, az egész világot megjárt fotón

8. Cyniczne krzywdy wielkiemu opozycjoniście Węgier címmel a nagyherceg lengyel nyelvű terjedelmes életrajza. ( http://przesladowanie-polskiegoantykomunisty.blogspot.com/2007/12/blog-post.html )

9.Forrai Sándor: A MAGYAR NEMZETTUDAT TÍZPARANCSOLATA(2007. júl.19.) címmel „Hazánkért – Lakatos Pál honlapja“ a rovásírás közelmúltban elhunyt nagyszerű, tudósának, tanítójának állít emléket és teljes terjedelemben közli a barátja – Roland von Bagratuni nagyherceg roppant érdekes (és egyben a kommunista áltudósokat támadó), felbecsülhetetlen óriási tudását bizonyító írását. ( http://www.lakatospal.hu/index.php?page=archive&id=2202&forrai-sandor-a-magyar–nemzettudat-tizparancsolata ). Hozzátesszük, ókor történelemből, armenológiából, scythologiából, magyarság őskutatásból, a nagyherceg komoly tudományos és népszerű-tudományos előadásokat tart tudományos társaságok, művelődési otthonok, baráti körök felékérésére. A nagyherceg úr Őfensége hozzájárulásával ezt az írását most teljes terjedelemben az alábbiakban tesszük közzé.

(Ezzel most befejezzük a felsorolást, de a közmondás itt is találó: Nem akarásnak nyögés a vége!.

A szélhámos és feltehetően elvakult kommunista “Doktor” és “Kollár Lajos” és “büntető jogásszal” a továbbiakban:
n e m
ó h a j t u n k
f o g l a l k o z n i !)

* * *

http://www.lakatospal.hu/index.php?page=archive&id=2202&forrai-sandor-a-magyar–nemzettudat-tizparancsolata

Forrai Sándor: A MAGYAR NEMZETTUDAT TÍZPARANCSOLATA

Dr. Forrai Sándor professzor a főművével a kezében

Forrai Sándor, a rovásírás közelmúltban elhunyt nagyszerű, tudósa, tanítója

1. Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között.

2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja.

3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére minden más népnek, elsősorban itt a Kárpát-medencében felebarátja.

4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, e nélkül nem lehetsz jó magyar.

5. Boldogulni, alkotni csak közösségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden közösségnek, a nemzetközösségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a családi közösség szilárd alapokon nyugodjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetközösségünket is. Vigyázz és óvd, mert felelős vagy a családodért.

6. Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely, ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar testvéreink megbecsülését is jelenti.

7. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével.

8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész.

9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székely-magyar rovásírás.

10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nemzettudatod adjon erőt, hogy Isten akaratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fővel, magyarként élhess.

 

* * *

Roland von Bagratuni:
újságíró, filmrendező, nyugdíjas mozilátogató

FORRAI SÁNDOR PROFESSZORHOZ FŰZŐDŐ EMLÉKEK ÉS REFLEXIÓK

A kiváló magyarságtudós Forrai Sándor professzort volt szerencsém személyesen ismerni. Máig kincsként őrzöm általa dedikált főművét. Amikor megismertem, az érelmeszesedés már elvitte a szeme világát, ami számára bosszantó és kényelmetlen volt. Nem csoda: az alkotás és a kutatás embereként tétlenségre lett kárhoztatva. Nem olvashatott, nem írhatott, nem nyomozhatott a magyar és a székely rovásírás megannyi csodás emléke után. Aztán szerződtetett egy segítőt, aki naponta reggel felolvasta az újságokat, előkereste a több tízezer könyvet számláló házi könyvtárából a szükséges forrásmunkákat, ennek-annak a résznek a felolvasását kérte s diktált. Amikor a segítő hölgy valamilyen komoly oknál fogva nem tudott jönni, az Isten mindig Sándor bácsihoz irányított. Segítettem és ez engem is boldoggá tett.

Nem is emlékszem pontosan, miért futottunk össze. Ha jól emlékszem, feltűnt nekem, úgy 20 éve az, hogy a magyar-székely rovásírás mennyire hasonlít az örményhez! Hát igen, a közös múlt! Aztán az ő tanácsára kutattam porosodó könyvek és kéziratok között az Akadémiai Könyvtár keleti gyűjteményében és az akkor még Gorkij Könyvtárban, a Molnár utcában. Kezembe került Bendeffy László, Bobula Ida, Badiny Jós Ferenc, Götz László, Dümmerth Dezső, Padányi Viktor, Germanus Gyula, Hóman Bálint, Lukácsy Kristóf, Szongott Kristóf és sok más kiválóság érdekesebbnél érdekesebb munkája. Mind azt igazolta, hogy az örmény és a magyar jóval közelebbi rokon a finneknél. Mert a sosemvolt “finnugorokat” Haynau magyargyalázó politikája találta ki és segítségére olyan hazaáruló, sosemvolt magyar botcsinálta osztrák tudósok siettek, mint Hunsdorfer “Hunfalvy” Sándor, Budenz és mások, akiket aztán a bolsevista áltudományok rémhírterjesztői éltettek tovább.

Aztán, amikor kétszer fél évnél többet töltöttem Örményországban, köztük Jerevánban, újabb nagyon érdekes dokumentumok sokaságára bukkantam, köztük ókori örmény okiratokra, amelyek mind megerősítettek abban, amit már tudtam! A hettita beütés miatt, sok botcsinálta tudós “indogermánok” közé sorolja az örményeket, ami olyan badarság, mint a “finnugor” hazugság! Mert azon az alapon, ahogyan ők összekeverik a szezont a fazonnal, lehetne a magyarokat akár a germánok vagy a szlávok közé sorolni, hiszen szókészleteinkben rengeteg közös szó van! De nem is ez a döntő, mert a szlovák nyelvben is rengeteg magyar szó van! Hanem az alapfogalmak.

Azok a szavak, amelyek évszázadokon át, szinte egyáltalán nem változnak és azon alapvető szavak közé tartoznak, amelyeket a mindenkori édesanyának át kell adni a gyermekének, hogy kommunikálni tudjanak egymással! És ezek egyeznek! De van más is. Az egyneműség, és a fordított mondatszerkezet (az indogermán nyelvekhez viszonyitva), valamint a két nyelv ragozónyelv volta! Négy olyan pillér, amely már elegendő “corpus delicti” ahhoz, hogy felelősen döntsünk: igen, két rokon nép! A görögök mellett, a médek utódaival: a kurdokkal és a föniciaiak utódaival: a baszkokkal együtt!

A rokonság nem meglepő. És talán ennek tudható be, hogy szinte teljesen “eltűnt” a magyarság Vajk (???? – ez a név is örmény! Zangezur tartomány kellős közepén van egy 6000 éves örmény település, amely ezt a nevet viseli!) előtti történelme. Julianus barát is csak titkos vatikáni forrásokból tudta, merre keresendő az óhaza, de mivel az értesüléseit harmadkézből szerezte, nem egészen jó irányba indult. Mert Bendeffy Kúnmagyariája is csak egy külső tartománya volt a Magna Hungáriának – a Párthus Birodalomnak! (A Szentírás is ide helyezi őket: az Oxus és Jaxartes partjaira!) Annak a Párthus Birodalomnak, amely Krisztus előtti évszázadokban, ezerötszáz évig az Örmény Birodalom vérszövetségese volt. Olyannyira, hogy még a két ország uralkodó háza is egy-egy oldalága volt a hun uralkodó háznak! Mert Párthust a Hunok alapították! Innen van az, hogy az örmény főrendi házak neveiben ott van a huni – a Hun – gyök maradványa: az “uni”: Bagratuni (ami “Bak-Rá-Huni” volt…), Arsakuni, Knuni, Katsberuni, Rstuni, Arcruni, Jervánduni stb.

A Párthusok – akiket hol “szkítáknak”, hol “indoirániaknak”, meg egyéb badarságnak titulálják – mindig is ott éltek, ahol a birodalmuk volt, amelyet a Déli Húnok alapították, Krisztus előtt 1500 évvel. Hol voltak még akkor a klasszika-tanárok által szamár módon istenesített barbár, primitív és vérszomjas rómaiak! Azok a rómaiak, akik Európa nyakába akasztották a korábban sosemvolt rabszolgaságot, akik a kultúránk teremtőit: a sumér eredetű etruszkokat, görögöket, örményeket, főníciaiakat, médeket (a mai leszármazottjaik a kurdok!), hún-avar-szkíta-magyarokat, pontusiakat, kolhisziakat, tűzzel-vassal és rablánccal irtották!

Akik végigrabolták a fél világot, mert maguktól semmit sem tudtak kitalálni! Mert sem az akvedukt, sem a padlófűtés, sem a gőzfürdő, sem a kőépületek, megannyi más, nem volt “római”! Egyetlen találmányukat hozták Európába a rómaiak: a nyomort és az oszd meg és uralkodj elvet! Na meg a kegyetlen halált! Mert a sumér népeknél az emberi méltóság, az emberi élet mindenek fölött fontosabb volt! És a felebaráti szeretet, a másik emberbe vetett hit! De hiszen ezt tanította a párthus Jézus is! Nem volt halálbüntetés, sem az ókori örményeknél, sem a párthusoknál, sem a médeknél, görögöknél, főníciaiaknál, kolhisziaknál, kartvélieknél, karthágóiaknál! A legnagyobb büntetés, amely főbenjáró bűnért járt, a száműzetés volt!

Olvasom, valamelyik nyugati történelemkönyvben, hogy a magyarok, azaz a húnok, “primitív barbárok” voltak, akik “körberabolták” fél Európát. Tolvaj kiállt rendőrért! Nem raboltak ők semmit. Aki rabolt, azok a germánok, latinok és szlávok voltak! Az ókori örmény beszámolók szerint, a szlávok még az előörmény állam, Urartu idején, az Örmény fennsíkon éltek. Mészégetők, favágók, kecskepásztorok voltak. Aztán fellázadtak az örmények ellen, akik száműzték őket a mai Lengyelország területére. Innen indultak tovább Dél, Nyugat és vissza Kelet felé. A germán vikingek vérbe úsztatták a Volga-vidéket, Skandináviát és Észak-Európát, ott raboltak, ahol csak lehetett. Még Észak-Amerikába, Vinlandba, a mai Labradorra is eljutottak, 500 évvel Kolumbusz Kristóf előtt (aki nem is volt “olasz”, hanem katalán!). A normanok, vagy az allemánok sem voltak különbek.

A latin rómaiak, ahol csak megfordultak, romok, hullák és jajgatás maradt. Még a gyilkos törököknél is rosszabbak voltak! Vajon mitől “dicsőség” az, ha egy ókori vagy középkori gengszter körberabolja a fél világot, mindenkit kifoszt, megerőszakol, megöl, meggyalázza a másik emberi voltát!? Mitől volt “nagy” a közönséges bűnöző Napoleon és a hozzá hasonlóak. Napoleon mellett Hitler is csak “kisfiú” marad! Mitől voltak “nagyok” a tolvaj Romanovok, Habsburgok, Bourbonok, Anjouk…

A kereszténységet, Nagy Konstantin római császárnak, az örmények vitték el. És itt van elásva a csatabárd! Mert a magyar ajkú örmény katolikosz-pátriárka, Világosító Szent Gergely volt az, aki róma püspökévé tette I.Szilvesztert azzal, hogy az csak püspök marad. A pápa a mindenkori katholikosz volt! Na, emiatt léptek ki a rómaiak Kalcedon idején az egyetemes keresztény egyházból. Mert az is tény, hogy ők léptek ki, hiszen a kisebbség hagyja ott a többséget!

Konstantin. Az ő ábrázata van a magyar szent koronán. (Akár több más zománckép is örményeket ábrázol, például Kozma és Damián… Mert a korona Világosító szent Gergelyé volt és a fia, Gergely püspök fejéről esett le a Vadnián síkságon, amikor – az örmény beszámolók szerint – a IV.század közepén a húnok egy részét térítette. A kereszt is ekkor görbült el!) Senkinek sem jutott az eszébe megkérdezni: “mi ütött beléje”?! Hiszen Konstantin a kereszténységben nem hitt, ez történelmi tény. A halálos ágyán tért meg, és csak akkor keresztelték meg. De akkor vajon az isteni Caesar miért vágta el maga alatt a faágat?! Ki vette rá arra, hogy államvallássá tegye Krisztus igéjét?

A válasz igen egyszerű. És ezért nem fordították le az ókori örmény írók, filozófusok, költők műveit latinra, vagy akár magyarra! Mert a rablóknak fáj az igazság a legjobban! A rabló Róma csak két államtól félt: a két legnagyobb és legrégebbi ókori birodalomtól: Párthustól és Örményországtól. Többször megkisérelték lerohanni az örményeket is, a párthusokat is, de mindig csatát vesztettek. Sőt: két ízben az “isten” – a Caesar is ott maradt a csatatéren! Iszonyúan féltek az örményektől. Egyébként nemcsak ők. Mert maroknyi örmény képes volt tönkreverni egy egész római légiót! És akkor, egyszerre csak jelentik a kémek, hogy egy egész örmény sereg tart Rómába! Krisztus után a negyedik század elején! Konstantin alsónadrágja már a hír hallatára tele lett. És a sereg, IV.Nagy Szent Tirid (Dertád) császár vezetésével meg is érkezett!

Mi történt? És főleg mindez miért lett kihagyva a történelemkönyvekből? Már akkor is hamisították a történelmet? Igen! Mert ilyen szégyen Rómát még eygszer sem érte a pún-hún Hannibál óta! És mi volt az oka az örmény császár látogtásának? Egyszerű. Mert nem rablóhadjáratra jöttek Rómába, ahogyan a fegyvertelen Attila sem azért jött, néhány száz évvel később! Az örményeket a becsület, a túlzott becsület hozta Rómába! Ugyanis előtte Tirid császár apja szerződést kötött a keresztényölő Dioclecianusal, mely szerint a keresztényeket üldözni kell. Egy darabig üldözték is, úgy a maguk módján, vérontás nélkül. Aztán megkeresztelkedtek és a szerződést fel kellett mondani. Lehetett volna futárt küldeni Rómába ezzel a hírrel. A rómaiak ezt tették volna.

De az örmény becsület azt kívánta, hogy a császár a másik császárnak ezt személyesen mondja el és azt indokolja is meg! Csak úgy “mellesleg” beszélte rá Tirid Konstantint arra, hogy kövesse a példáját! És a gyáva római parancsnak vette az udvarias óhajt! És az, hogy egy egész sereggel ment Rómába? Mi a meglepő ezen?! Az örmény császár az első, az egyenlők között volt. Egyedül semmiben sem dönthetett. Mentek hát vele az örmény királyságok, fejedelemségek, hercegségek, városállamok fejei. Mintegy kétszázan. Pompával, koronával a fejükön. És mindegyik kiskirály vitte a saját hűbéreseit, azok is a sajátjaikat! Hát innen a hadsereg! Ennyi. Ugye, milyen egyszerű? Akár az, hogy a magyarok már a IV. században keresztények voltak! Árpád is az volt, meg a katonái is! Kérdezzék csak meg a régészeket! Akkor Vajk kit keresztel meg? És honnan az a mese a “pogány” Koppányról… – na, ez az!

A bevezető megjegyzést írta:
Inaçio Angelos

Coimbra, Portugália, 2010 nyara

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com