Az örmények többsége: az Örmény Köztársaságban az idei választásokat meghamisították!

A beküldött és közzétett cikkekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Köszönettel tartozunk Roland von Bagratuni kiváló újságíró kollégánknak, aki engedélyezte a Niepoprawni c. jobboldali lengyel újságban néhány napja megjelent cikke átvételét, valamint magyar nyelvre történő lefordítását és közzétételét! 

Inaçio Angelos főszerkesztő

Az örmények többsége: az Örmény Köztársaságban az idei választásokat meghamisították!

Szerzs Szarkiszján csalással lett kelet-örmény Köztársasági Elnök

Az exszovjet Örmény Köztársaságban idén május 6-án került sor a parlamenti választásokra, de már eddig a három legnagyobb kelet-örmény ellenzéki párt bejelentette, hogy Szerzs Szarkiszján oroszbarát pártja: az Örmény Köztársasági Párt (Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն) a választásokat csalással nyerte meg! A II (kelet-) Örmény Köztársaság első államelnökének — Levon Ter-Petroszján pártja —: az Örmény Nemzeti Kongresszus (Հայ ազգային կոնգրես) már a választások után azzal vádolta meg a kormánypártot, hogy csalással győzött a választásokban. Ezen egy csöppet sem csodálkozom!

Levon Ter-Petroszján, az II Örmény Köztársaság első elnöke

Serzs Szarkiszjánnal még akkor találkoztam, amikor 1992–1993 években ellátogattam Kelet-Örményországba: az Örmény Köztársaságba és Hegyi Karabah Köztársaságba, akkor ő Robert Kocsárján munkatársa, Karabah Hegyvidék Köztársaság honvédelmi minisztere volt. Akkor goromba és beképzelt ripők volt. Már akkor sokan nem túl jó véleménnyel voltak Szerzs Szarkiszjánról, mivel amikor Kelet-Örményország (1920-tól) a Szovjet Birodalom megszállása alatt sínylődött, ő a szovjet Komszomol sztepanakerti Városi Bizottságának II, majd I titkára volt! Na s természetesen instruktőr a kommunista párt regionális bizottsága I.titkára Robert Poghoszián mellett és a Szovjetunió Kommunista Pártja (formálisan Örményország Kommunista Pártja) sztepanakerti Városi Bizottságán az agit-prop osztályt vezette. Azaz: egy báránybőrbe bújt rettenetes farkas! A karabahi nemzeti-felszabadító háborúban szerzett érdemei elismeréseként, az Örmény Köztársaság elnöke, Levon-Ter Petroszjántól megkapta a honvédelmi miniszteri tárcát, majd  Robert Kocsarján kelet-örmény köztársasági elnöktől az újonnan létrehozott belügyi és nemzetbiztonsági tárcát!

a kelet-örmény Örmény Köztársaság címere

Nagyon jól tudjuk, hogy mindazoknak az embereknek, akiknek bármilyen közük volt a kommunistapárt és az ávéhá vezetéséhez, nem lehet hinni! Mind e mellett az ilyenek a „magánéletben” hajlandóak visszaélésre: használják a titkos levéltárak anyagait és igénybe veszik az egykori beosztottak operatív segítségét! Nem véletlen, hogy 2007-ben Szerzs Szarkiszján jelöltként részt vett az államelnöki választásokban és csalással került hatalomra! Az ellenfele — az örmény monarchista párt elnöke (Հայ միապետական կուսակցություն), az ismert nagyvállalkozó Aghasi Yesayan, a londoni INTERTELECOM INVEST LIMITED elnök-vezérigazgatója, a jereváni OSS – ZVEZDA i és más cégek elnök-vezérigazgatója, a legveszélyesebb ellenfele volt, mert vitathatatlan lehetősége volt megnyerni a választásokat. Mert a kelet-örmények már nagyon rég megunták az eddigi államelnökök és kormányfők ügyetlen kormányzását!

az örménység szent hegye: az Ararát egy nyugat-örmény bélyegen

Az 2008-as államelnöki választások után, Szerzs Szarkiszján zavargásokat provokált ki: a Levon Ter-Petroszjánt éltető demonstrálók közé provokátorokat küldött, ami ürügyként szolgált a rendőrség éles közbelépésére. A zavargásokban tíz ártatlan ember életét vesztette, nagyon sokan megsebesültek! Pontosan úgy történt, ahogyan ezt annak idején Budapesten megtette a hamis miniszterelnök és az „ex”kommunista párt elnöke — Gyurcsány Ferenc! De nincs is mit csodálkozni ezen, hiszen a magyar komszomol: a KISZ egykori feje, az egyik legnagyobb magyar népirtó háborús bűnös — Apró Antal — unokájának a férje, 2006-ban Balatonöszödön (az összes kommunista nevében!) egyértelműen, cinikusan és büszkén aláhúzta: „Hazudtunk reggel, délben és este, éjjel-nappal, hónapokon, éveken át, mindenkit becsaptunk, csalással kerültünk hatalomra”! Akkor az Örmény Köztársaságban 20 napra, azaz 2008 március 20-ig rendkívüli állapot került bevezetésre.

 

Örményország többezer éves határai — felül rózsaszín satírozva a mai Örmény Köztársaság

Az ellenzék képviselői nem ismerték el ennek a választási cirkusznak az eredményét, élesen tiltakoztak a szabálytalanságok ellen, melyek állítólag a választások idején megtörténtek. Állandóan azt hangoztatják, hogy az Örmény Köztársaság lakossága 30-35%-al kevesebb emberből áll, mint amit a hivatalos népszámlálás során feltüntettek! Azaz: Szerzs Szarkiszján csalása megcáfolhatatlan! “Holt lelkek” (lásd: Gogol!) “szavaztak rá”, a lakosság ama nem létező 30-35%-a! Az ávéhás kapcsolatokkal rendelkező Szerzs Szarkiszján hamis vádakkal letartóztatta hát Aghasi Yesayánt. A nemzetközi közvélemény nyomásra azonban kénytelen volt őt szabadon bocsájtani és a monarchista párt elnöke az USA-ba, Svédországba és Szlovákiába (itt egy szlovák nővel kötött házasságot) vándorolt ki, ahol felváltva él. Távollétében, teljesen törvényellenesen, elkobozták a több milliót érő vagyonát az Örmény Köztársaságban (bár a kelet-örmény útlevelét érdekes módon nem vették el tőle), közben pedig válaszra sem méltatják ebben az ügyben az Örmény Köztársaság Legfőbb Ügyészéhez és más hivatalokhoz írt nyílt leveleit, ami megint csak egyértelműen arra mutat, hogy Szerzs Szarkiszján semmiféle érvvel nem rendelkezik Aghasi Yesayannal és az egész ellenzékkel szemben!

II.János Pál pápa és II.Garegin/Karekin örmény katholikosz-pátriárka

Más szavakkal: az Örmény Köztársaság törvényes elnöke Aghasi Yesayan! Ezt egy másik tény is kiemeli: Szerzs Szarkiszján rezsimje az egykori népi demokráciáknál terpeszkedő bolsevista elvtársai útján, rágalmazza Aghasi Yesayant Magyarországon, minek köszönhetően a tőle semmivel sem különb Gyurcsány Ferenc embereitől az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalban, törvénytelenül nem kapta meg a letelepedési engedélyt, pedig Aghasi Yesayan Magyarországon saját cégekkel rendelkezik, melyekkel be  akart kapcsolódni a FIDESZ-KDNP ama programjába, amely Magyarország gazdasági helyzetének javítását célozza! (Akkoriban erről a Magyar Demokrata hasábjain jelent meg egy nyílt panaszlevele, melyre a mai napig választ nem kapott!) Mivel Aghasi Yesayan összörmény érdekeket képvisel, azaz: az emigrációban világszerte élő több mint 12 millió örményét, a felbukkanása az Örmény Köztársaságban igen tragikus lehetne  Serzs Szarkiszján rezsimje számára! Annál is inkább, mert minden egyes nemzetközi szerződés, melyet Szerzs Szarkiszján „futószalagon” aláír Oroszország és titkos szövetségese: Törökország hamis ígéretei nyomán, ez a 12 millió, de az Örmény Köztársaság ellenzékével együtt több mint 13 millió örmény határozottan ellenzi, mert szerintük törvénytelenek és valamennyi örmény érdekeivel ellentétesek!

az Örmény Konföderáció határai a Sévresi Békeszerződés szerintmagába foglalja „Azerbajdzsánt”, Karabahot és Grúziát is

Múlt pénteken Levon Ter-Petroszjánhoz két másik ellenzéki párt is csatlakozott: a nemzeti-demokratikus Örmény Forradalmi Szövetség (Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն) valamit az eddig Szarkiszján pártjával koalícióban kormányzó Virágzó Örményország (Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն). is. Ezek a pártok közös nyilatkozatban aláhúzták, hogy „a választások végső eredménye nem tükrözi az örmény választók tényleges akaratát ezért a választási eredmények megsemmisítését követelik.” Szarkiszján pártja 68 mandátumot szerzett (46,23%), a Virágzó Örményország 36 mandátumot (30,72%), a két másik párt együtt pedig 13 mandátumot (10%) a 131-ből.

Szent-Ecsmiadzin (Örmény Köztársaság), a világ legősibb főszékesegyháza: 1700 éves!

Természetesen a választási eredmények mintha legálisak lennének, mert az egykori KGB-sek által jól kioktatott Szarkiszján (akin nem rokona Tigrán Szarkiszján egykori miniszterelnöknek!) idejében gondoskodott arról, hogy nemzetközi megfigyelők a neki kedvező személyek legyenek, azaz mindenféle egykori kommunista és szovjetbarát, akikből egyre többen vannak az európai uniós hatalmi struktúrákban Brüsszeltől Strasbourgig. De a nemzetközi megfigyelők így is elég ellentmondásos véleményekkel szolgáltak ezekről a választásokról! Dicsérték a „választási reformot” és a „választások békés lebonyolítását”, miközben élesen szóvá tették a választási kampányról szóló törvény megsértését és a pártok képviselőinek a magatartását. A legtöbb megfigyelő az ex szovjet Független Államok Közösségéből érkezett, bár jelen voltak az EBESZ megfigyelői is, vagy a strasbourgi Európa Parlament ex bolsevista képviselői, köztük Gyurcsány Ferenc négy embere!

a hitelét vesztett politikus: Gyurcsány Ferenc

Serzs Szarkiszján politizálási stílusa az égvilágon semmivel sem különbözik Alaksandr Lukasenka, Ilham Aliyev és Viktor Janukovics stílusától! Közeledni akar a Nyugathoz és partnerséget akar az EU-val, de nem akar megszakítani az ex szovjet kapcsolatokat,  Moszkvával! Az utóbbi oka Karabah Hegyvidék Köztársaság, melynek elvesztése diktatúrájának a végét jelentené. Mert az örmények soha nem fognak lemondani az ősi örmény Karabah-Arcahról, melynek lakossága elsöprő többségben örmény. Sztálin és Atatürk által közösen az Örmény Konföderáció (a keleti Örmény Köztársaság és Nyugat-Örményország és Kurdisztán Egyesült Királyság) ellen 1920-ban végrehajtott agresszió után, Sztálin nagylelkűen odaajándékozta a törököknek az Oroszország által majd 200 évig megszállt Karszi Kormányzóságot (Karszi Örmény Királyság), a keleti Örmény Köztársaságot pedig széttépte darabokra, s létrehozta a nemzetközi jogban teljesen értéktelen párthatározattal az „Azerbajdáni Szovjet Köztársaságot” — a jelenlegi „Azerbajdzsán Köztársaságot” (vagy talán inkább Aliyevék Királyságát?!), amelyben a kipcsák törökök (azeriek) a lakosság alig 10%-t teszik ki, mert a többiek örmények és a velük igen közeli rokonságban álló népek (rutulok, cahurok, legzek, tatok, talisok, kurdok), elsősorban keresztények!

a KGB tábornokból lett azeri elnök, Heydar Aliyev

A nemzetiségek helyzete Azerbajdzsánban azonos mint Törökországban, ahol a törökök a lakosság alig 10%-t teszik ki, azaz: mindkét országban igen durván hamisítják a statisztikai adatokat! Méghozzá elég ravasz módon! A görögök, örmények, asszírek és más keresztények adatait, igen részletesen közlik az ókeresztény és ortodox keresztény egyházak adatai alapján! Ezekből pedig hiányoznak a katolikusok, evangélikusok, reformátusok, Jehova Tanúi, baptisták és így tovább. A lakosság többi része „muzulmán”, de a nemzetiségek felsorolásának szándékos mellőzése mellett! Közben pedig az elsöprő többségben lévő Kurdok mellett, nagyon sok köztük az örmény, görög, asszír, grúz, adzsár, szír, perzsa és számos kisebb kaukázusi nép képviselője stb, akiket sokszor erőszakkal kötelezték arra, hogy térjenek át az iszlámra. Nincsenek ezekben a statisztikákban az ezidek és más ősi vallás hívei, akik több ezer éve élnek ezekwen a területeken, de sem a görögök, sem az örmények nem üldözték őket!

a fiacska: Ilham Aliyev az elnöki trónon

Az „Azerbajdzsán” nevű műállam groteszk voltának a legjobb bizonyítéka az, hogy a mostani elnöke — Ilham Aliyev (İlham Heydər oğlu Əliyev) az „elnöki“ trónt „prezydencki” az apjától —a Lenin-rendel, az Októberi Forradalom Rendjével és a Vörös Csillag Rendel négyszeresen kitüntetett (sic!) egykori KGB tábornoktól, Azerbajdzsán Kommunista Pártja I titkárától:  Heydar Aliyevtől (Heydər Əlirza oğlu Əliyev) örökölte, aki az elnöki trónt puccsal szerezte meg, amikor elzavarta Abdulfasz Elcsibejt (Əbülfəz Elçibəy), akit akkor a karabahi konfliktus és az „Azerbajdzsán” területén élő örmények népirtása kötötte le. Heydar Aliyew Leonid Brezsnyev legközelebbi munkatársa volt,  aki egykor a doniecki maffia feje volt. Közös üzletük volt a kábítószer-növények termesztése és feldolgozása Közép Ázsia szovjet köztársaságaiban, ahonnan a kész kábítószer szédítő mennyiségben , a Szürke Farkasok segítségével, Azerbajdzsánon és Törökországon át került ki Nyugatra.

Nyugat-Örményország és Kurdisztán Egyesült Királyság államizászlója

A Kaukázusontúl (igazabb fogalom: az Örmény Fennsík) jelenlegi politikai helyzete, egy szörnyű időzített bomba, amely egész Európát, sőt: még a világot is fenyegeti, a Sztálin által szándékosan itt hagyott farizeusi szovjet „nemzetiségi politika” által! Ezen területek mindaddig egy óriási puskaporos hordókat képeznek, amíg a EU és a NATO végre nem tesznek itt rendet azzal, hogy az Örmény Köztársaságot, Azerbajdzsánt és Grúziát nem veszik fel tagnak és párhuzamosan amíg nem ismerik el a máig érvényes Sévresi Békeszerződést, amelynek megkötésére 1920 tavaszán került sor Párizsban, és amelyet vulgáris módon taposta sárba két emberiségellenes és háborús bűnös: Sztálin és Atatürk az Ömény Konföderáció kárára 1920. őszén elkövetett agresszióval, amelyet újabb népirtások követték! Mert a Sévresi Paktumot mintha hatályon kívül helyező lausannei és más sztálini cirkuszok érvénytelenek és jogszerűtlenek, ugyanis az egyetemes jog értelmében bárminemű szerződés csak akkor számolható fel, vagy módosítható, ha azt valamennyi aláírója aláírásával parafálta! Sztálin viszont elfelejtett Lausanneba (és más cirkuszi kifutókra) oda vonszolni olyan örmény színészeket, akik eljátszották volna az „örmény küldöttség” szerepét! Magyarán: az örmények nem írták alá a Lausannei Paktumot sem a többi későbbi hamisítványt!! Ehhez a VILÁGON ÉLŐ VALAMENNYI ÖRMÉNY AKARATA SZÜKSÉGES!  Mert az emigrációjuk Sztálin és Atatürk náci játszadozásainak következménye!

Roland von Bagratuni

az anatóliai és az azeri törökök folyamatosan irtják az örményeket és a kurdokat — az 1915-ös atatürki genocidium

észrevételeket az alábbi címre kérjük:

inacio.angelos@yahoo.com

Vörösnácik végnapjai 6. – KUTYAHARAPÁST SZŐRÉVEL!

2010. szeptember 24., péntek

Vörösnácik végnapjai 6. – KUTYAHARAPÁST SZŐRÉVEL!

Vörösnácik végnapjai 6.

KUTYAHARAPÁST SZŐRÉVEL!

Magyarországon közelednek a helyhatósági választások, így városaink, falvaink tereit, utcáit ismét ellepték a választási plakátok. A FIDESZ-KDNP szerényen hirdet, hiszen itt is boritékolva van az abszolút győzelme! Az SZDSZ-ből LMP-vé átvedlett álliberálisok és a vörösnácik állandó hazug támadásait büszkén tűrő Jobbik, a pénztelenség miatt alig hírdetnek. Az MSZP azonban szerénység és alázat helyett, ismét a rég elkopott körmeit próbálja mutogatni. Van miből, mert az elmúlt 8 évben annyit loptak el a magyar nemzettől, amit csak nem szégyelltek! Most is az ősi, jól bevált kommunista módszerhez folyamodnak: vádolnak. Olyasmikkel, ami kizárólag csakis őrájuk vonatkozik! A világsajtó már hetek óta tele van efféle ocsmány fotókkal, melyek az ötvenes évek penészes légkörét idézik! „A FIDESZ semmit sem tanult és semmit nem felejt”… — írják a maszoposok! Még jó, hogy nem felejt, hiszen a vörösnáci, álszocialista MSZP nyolc év alatt teljesen tönkretette az országot! Elég volt a bűnözőkből – harsogják mindenütt a magyarok. És mi az, amit a FIDESZ eltanult volna ezektől a bűnözőktől? Lopni, csalni, rabolni? Verni az ártatlanokat? Kilőni a békés járókelők szemevilágát? Na, nem! Bagoly mondja verébnek! Tolvaj kiállt rendőrért!

Bagoly mondja verébnek! Tolvaj kiállt rendőrért!

Egy másik vörösnáci óriásplakát a „tömeges elbocsájtásokkal” riogatja a békés, ám már rég türelmüket vesztett polgárokat! Na, álljon már meg a menet! Az MSZP volt az, amely nyolc év szánalmas garázdálkodása idején, szokatlan 12 százalékos munkanélküliséget teremtett! Szétverte a magyar ipar világhírű büszkeségeit, a magyar családokat pedig a csőd szélére juttatta! Kisemmizte a magatehetetlen, eddig is a létminimum alatt tengődő,minden garast a fogukhoz verő nyugdíjasokat és az egyházi iskolákat! A lopott milliárdokkal pedig degeszre tömte bandavezétrei zsebeit! És akkor az egyik bandavezérnek, Gyurcsány Ferencnek van még vizilóbőr a képén, hogy a bandájával együtt, a buziparádé után, a kamerák kereszttüzében, ingyen, a jegy lyukasztása nélkül, büszkén besétál a millenáris földalatti egyik állomására, aztán azt hazudja, hogy „befizette a bírságot”, holott még meg sem bírságolták! Kinek a bírságát fizette ki? Hiszen népes bandájának tagjai, birkák módjára, vigyorogva követték a vezérüket, és persze egyikük sem lyukasztott jegyet! Az ő bírságukat is kifizette? Vagy az már nem számít? És az egyik bandavezér társa, a börtönben hónapok óta csücsülú Hagyó Miklós volt fővárosi maszopos vezér és főpolgármester-helyettes által Nokiás dobozokban a BKV-tól begyüjtött, lopott milliárdokat is befizette a sosemvolt bírsággokkal együtt?

„Uram, te tudod a legjobban – Hazudtunk, hazudunk, hazudni fogunk mindörökkön örökké. Amen“

A vörösnáci bűnözök találékonysága a józan észt is próbára teszi. Levitézlett MSZMP-s tanácselnökök és polgármesterek, kerületi KISZ- és párttitkárok, ávéhások egész sora, mindenféle álhelyi álegyesületek leple alatt, illetve azok cégere alatt, próbálja újra az áhított hatalmat megkaparintani! Zuglóban Pelyva György extanácselnök „elvtárs”, aki nemcsak az MSZMP kerületi első titkárának volt a bábja, de a véreskezű Münnich Ferenc és Biszku Béla tanítványa is! Rákospalotán az együgyű Hajdú László próbál ismét gólt rúgni, pedig többször tanújelét adta kreténségének. Egyszer, amikor aláírt egy népszavazási népi kezdeményezés támogatására készült aláíróívet, az egyik újságíró a tv kamerák előtt megkérdezte tőle: „na és a Parlamentben is erre fog szavazni?” – Hajdú sértődötten azt válaszolta: „Na, ozt már nem!”. Magyarán: klozetet csinált a szájából, tanújelét adta annak, hogy az aláírása, szava fabatkát sem ér! Nemrég pedig Hajdu „elvtárs“ rendőr fia többedmagával került rács mögé tolvajlás miatt! Hajdu „elvtársat” ez a tény egy csöppet sem izgatta fel, máig nem is izgatja! Na persze: tisztában van azzal, hogy mindenki jól tudja: aki MSZP-s, az tolvaj, na de ez kit is érdekel!?!

Pelyva György

Hajdú László

Aztán az Andrássy úti főúri palotákat bagóért elkótyavetyélő Verók István terézvárosi expolgármester is újraindulna! Pedig örülhet, hogy ő még nem került a szomszédos Erzsébetváros maszopos polgármesterével, Hunvald Györgyel egy zárkába! Holott ott a helye, akár a BKV-t ingyen igénybevehető hazugságot hírdető Horváth Csaba is, aki valszínűleg csak azért kerülte el a lipótmezei bolondokházát, mert azt pajtásai villámgyorsan bezáratták! Mert sehol a világon nincs ingyenes városi tömegközlekedés, kivéve néhány Öböl menti dúsgazdag arab emirátust, ahol már azt se tudják, mire költsék a petrodollárokat! De Budapesten, ahol a BKV évről évre ismétlődő több milliárdos mérleghiányát csak tetőzték a maszopos bűnözők által lenyúlt újabb milliárdok? Mert ez is csak egy olyan hazugság, amelyet cinikusan, büszkén jelentett be Balatonöszödön Gyurcsány Ferenc! Végtere a hamis ígéret nem kerül semmibe!

Verók terézvárosi expolgármester

Horváth Csaba

Persze az MSZP azért jól érzékeli azt, hogy egyre viharosabban csúszik ki a talaj a lába alól, és hiába fordulnak fűhöz-fához, ország-világhoz, az uniós szervekhez, az EBESZ-hez mindenféle, nemcsak a FIDESZ-t, de egész Magyarországot ocsmányul befeketítő és lejárató hamis vádakkal! Az MSZP bandavezérei egyre komolyabban (és jogosan!) attól tartanak, hogy előbb-utóbb valamennyien a börtönben kötnek ki! Méghozzá 10-15-20 évre szóló beutalókkal a zsebükben! Azzal is tisztában vannak, hogy bűnszövetkezet és nácipárt volta miatt, az MSZP előbb utóbb betiltásra, felszámolásra kerül! Ezért támadnak, és a Jobbikot ezért próbálják betiltatni. Nem sok eredménnyel! Pedig nagyon ügyködtek azon, hogy a Jobbikra rásüssék a „nácipárt” bélyegét. Még a hirhedt munkásőr-örnagy és KGB-ügynök, megyei KISZ-titkár és „muszlim egyházfő”, a körözött szélsőbaloldali terrorista Rózsa György Eduárdó Flores is báránybőrbe bújva, megpróbált a Jobbik vezetésébe beépülni! Nem sikerült! A Magyar Gárdát pedig azért hozatták létre, hogy lehessen párhuzamot vonni az SS-el, a nyilasokkal! Csakhogy a gárdások nem hagyták provokálni magukat! Még az árvízkárosultaknak is a legelsők között segítettek és próbáltak rendet teremteni ott, ahol a bűnözés viharos terjedése közepette elfogyott a rendőr, mert rájuk a magyarok verésénél volt szükség a vörös náciknak!

A rák egy szörnyű betegség, ezt jól tudjuk. A túlburjánzó rákos sejteket idejében kell eltávolítani a szervezetből, máskülönben a betegre halál vár! A becsületes magyar társadalomra rátelepedett ráksejteket: az MSZP-t is épp így kell mielőbb eltávolítani az egyre betegebb nemzet testéből! Radikális módszerekkel! Úgy, ahogyan a maszoposok kommunista elődei tették a magyar társadalom legjobbjaival, amikor alantas módon, a sztálinista vörös náci megszálló csapatok bűnsegédletével, furakodtak be a magyar közéletbe, majd halomra gyilkolták, koncentrációs táborokba küldték az igaz magyarokat! Nem felejtjük el sem Katyńt, ahol védtelen lengyel hadifogoly tiszteket ezrével gyilkoltak halomra, de a nógrádi Recsket, Kistarcsát, a hortobágyi „üdülőket”, a másként gondolkodókat a kőbányákba küldőket sem fogjuk elfelejteni! A vörösnácik majd’ egy évszázadot tartó esztelen ámokfutásuk alatt, többszáz millió ártatlan ember halálát okozták világszerte! Hol vannak ehhez képest Hitler nagyságrendekkel kisebb szörnyű bűnei?

Guantanamo, USA

Én csak egyet nem értek: vajon a magyarok elfelejtették volna azt, hogy az ilyeneket egy találó fogalom illet meg: hazaárulók?! Pedig a nemcsak a „békés időkben”, a főben járó bűnök közül ez volt a listavezető! A hazaáruló nem magyar! A hazaáruló egy senki, aki tulajdon apját ráuszítja édesanyjára, fivérére, szomszédját a másik szomszédra! Egy ráksejt, amelyet sürgősen el kell távolítani a társadalom testéből! Ha nem tesszük, elkezd burjánzani és az egész test pusztulását eredményezi! Minden műtéti beavatkozás fájdalmas! De el kell végezni, ha a szervezetünket még nagyobb fájdalmaktól akarjuk megkímélni! A demokrácia legnagyobb fellegvárában, az USA-ban a hazaárulókkal nem lacafacáznak! Villamos székbe kerülnek, de legalább több évi „nyaralásra” a festői környezetű Guantanamóra! De Franciaországban sem garázdálkodhat büntetlenül egy, magát pártnak álcázó bűnszövetkezet!

A népirtó háborús bűnös vörös náci vezér Sztálin

A népirtó háborús bűnös fekete náci vezér Hitler

Kutyaharapást szőrével! Az első konzentrációs táborok Oroszországban nyíltak a népiró háborús bűnös náci főkolompos Sztálin parancsára! Pajtása és vetélytársa Hitler csak átvette az ötletet! Amíg a két náci vezér össze nem veszett a koncon: Lengyelországon, Litvánián, Lettországon, Észtországon és Finnországon — szorgalmasan egymástól tanultak, egymást segítették, buzdították! Himmler, Göring és egy sor más hitlerista vezér, akkor már a vörös náci Oroszországhoz tartozó lengyel Bialowieza őserdőbe jártak vadászni, majd a vadászat után a szovjet gulágokat tanulmányozni! Az sem titok, hogy a Gestapó embereit a KGB elődje, a cseka képezte ki, ahogyan az sem, hogy a Wehrmacht tábornokai a dicstelen Vörös Hadsereg katonai akadémiáin nyertek kiképezést! Erről Nyugaton rengeteg könyv látott már napvilágot! Vajon Magyarországon eddig miért nem fordították le őket?! Miért nem vállalkozik egyetlen egy honi kiadó sem arra, hogy a kommunizmus igazi ellenségeinek, üldözöttjeinek igen tanulságos memoárjait kiadja? Az egyes számú főellenségük, Antoniewicz Roland – Roland von Bagratuni nagyherceg csodálatos három kötetes, többezer dokumentummal, fényképpel illusztrált nagyszerű és igen tanulságos könyvével az élén?!

Inaçio Angelos

Coimbra, Portugália, 2010 ősze

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

Cenzúra a köbön: letiltották a kampányfilmet – kisípolva

Cenzúra a köbön: letiltották a kampányfilmet – kisípolvaSzálljunk szembe az állami cenzúrával – terjesszük a videót!
http://href.hu/x/db8o
Olvasónk választási útmutatója

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

2010. szeptember 17., péntek

TOLVAJ KIÁLT RENDŐRÉRT A KÁRPÁTI HARSONA SEGÍTSÉGÉVEL

TOLVAJ KIÁLT RENDŐRÉRT A KÁRPÁTI HARSONA SEGÍTSÉGÉVELA Kárpáti Harsona hasábjain Roland von Bagratuni nagyherceg – Antoniewicz Roland ellen alpári hangon közzétett rágalmazási lavináról folyóiratunkban már többször írtunk és ezeket az írásokat a kivonatos internetes változatában is közzétettük. Azért is, mert szűk körben terjesztett, Portugáliában megjelenő folyóiratunk sokakhoz nem jut el. Éppen ezért többen — szerkesztő kollégák — hitetlenkedve olvassuk a Kárpáti Harsona újabb pimaszságát és a felháborodásunk egyre nagyobb! Tolvaj kiált rendőrért a Kárpáti Harsona segítségével! Mert ahelyett, hogy a szerkesztői becsületesen megbánták volna (könnyelműségüket? tévedésüket? azt, hogy csőbe húzták őket?) és ennek nyomán töredelmesen beismernék: súlyosan vétettek a sajtó etika ellen (ez még nagyon finom megfogalmazás, mert egy jobboldali érzelmű magyar-lengyel-örmény nemzeti hős, a vörösnácik által többszörösen meghurcolt, bebörtönzött Roland von Bagratuni-Antonjan-Antoniewicz nagyherceg szándékos megrágalmazásáról van itt szó, ami már bűncselekmény!), ehelyett a felvidéki koszfészekbe befészkelődött MSZP-s álnemzeti szócső újabb mondvacsinált támadásba lendül! Szándékai – mint minden hasonló MSZP-s károgás esetén – teljesen világosak: a nagyhereceggel együtt, újra és újra lejáratni az MSZP-s szócsövek által hol „nácinak”, hol „fasisztának”, hol „szélső jobboldalinak” titulált Jobbik nevű joboldali (bármiféle más, Made in MSZP hazug jelző nélkül!) parlamenti pártot és persze az egész jobboldalt!Szerencsére — többszöri kérésünkre — a nagyherceg úr őfenségétől megkaptuk Hanzik Zoltán idejében kimentett, a Jobbik és Gárda Barátai nevű NING portálon össze eszkabált eredeti bejelentő lapját, majd a későbbit, amelyen már módosításra került az ominózus fénykép, és amelyet a „felháborodott”, a szerkesztőség helyett négerként jelentkező „hozzászóló” egy bizonyos Mihályi Molnár László szerint – idézem – „Bogoly Zoltán, becsületes, tisztességes királyhelmeci fiatalember” látható. Mellesleg a Kárpáti Harsona főszerkesztő-helyettese, tehát Hanzik Zoltán „úr”? „elvtárs”? „bajtárs?“ munkatársa, helyettese! Nos, mindenütt a világon a kriminológusok ezt nevezik klasszikus lebukásnak, tettenérésnek, megdönthetetlen bűnügyi bizonyítéknak, corpus delictinek!

De mi azért jóhiszeműen tegyük fel azt, hogy valóban a főszerkesztő, Hanzik Zoltán jelentkezett be a Jobbik és Gárda Barátai portálra, „csak” éppenséggel alkoholmámoros pillanatában véletlenül cserélte fel a saját fényképét saját helyettese fényképével! Ámde ezt azonnal kizárja ama alantas provokációs szándék, hogy a Jobbikos portálra csak is azért jelentkezett be, hogy szétnézzen a nagyherceg (és mások) oldalán, majd utána megírja az ominózus rágalmazó szennyiratát, mert még aznap nyomatékkal követelte az oldala törlését (sic!). Persze – az egyetemes sajtótörvényi előírások értelmében – a NING servere megőrizte ezt az oldalt! Tehát a provokátor szándékosan nem a saját fényképe alatt jelentkezett be a portálra! Ez pedig már bűncselekmény (is lehet!), amit csalásnak, idegen személy identitásával való visszaélésnek nevezi a jog, ha a nagyherceg feljelentést tenne az ügyben, börtönbe is kerülnének! Ő azonban — bár kesernyésen — de csak nevet a pancser (-ek) melléfogásán.

Melyik az igazi Hanzik Zoltán?!

Mi azonban megint csak jóhiszeműen akarjuk elkönyvelni ezt az ügyet, ezért tételezzük fel, hogy a dörzsölt (vagy csak annak hiszi magát!) provokátor – miután némi, Nokias-dobozokból származó (MSZP-s?) apanázzsal (ehhez nem kellett leutaznia Királyhelmecre!) felbátorította Bogoly Zoltánt és Hanzik Zoltánt a szennyirata közlésére, merő tévedésből cserélte fel a ránézésre kissé egymásra hasonlító két naiv fiatalember fényképét, miután pofátlanul egyikük nevében regisztrált a Jobbik és Gárda barátai portálon! Persze, hogy felcserélte, hiszen személyesen soha nem találkozott velük, nem is ismerte őket! (Hát igen: pénz beszél, a kutya ugat!) Nos, ez a provokátor azonos lehet az ominózus szennyirat szerzőjével, a magát „büntetőjogásznak“, tehát bírónak (ügyésznek, rendőrnyomozónak!) kiadó Kollárik „úr” vagy „elvtárs”, esetleg „bajtárs“ – tökmindegy! (Nyilván újabb, Nokiás-dobozból származó apanázs fejében, hónapokkal később a Bogoly (tán Bögöly?) képet gyorsan felcserélte Hanzik képére, hogy ismét támadhasson, most már „Mihályi Molnár László“ néven. Persze előtte még megírta az útszéli hangon fogant szennyiratát, melyet — idejében — eredetiben kimentettük! Azóta a két fiatalember is nyilván kicsit bölcsebb lett, mert a „cikis” részeket utólag törölték szennylapjuk hasábjairól. Mi viszont azt is megőriztük.

Nem kívánjuk tovább ragozni a szót, még azt sem várjuk el, hogy a díszes társaság bocsánatot kérjen tőlünk is, a nagyhercegtől is, a jobboldaltól (FIDESZ, Jobbik, KDNP, MIÉP) is, a jóhiszemű olvasóktól is, mert a bűnözőktől elvárni a bocsánat-kérést ostobaság. Azonban arra nagyon kíváncsiak lennénk, vajon ki volt a tényleges szerző: a felbujtó, a pénzelő, ki bujt ama bizonyos sosem volt büntetőjogász bőre mögé!? Gyurcsány Ferenc? („Hazudtunk reggel, délben, este, hónapokon, éveken át, mindenkit becsaptunk, csalással kerültünk hatalomra” – Gyurcsány Ferenc MSMP-elnök, „miniszterelnök”, Balatonöszöd 2006) Vagy talán Szilvásy György MSZP-s titokminiszter? Talán Hiller István kultuszminiszter? Vagy inkább valaki a „tisztességes várost” lejárató Kárpáti Harsona szűkebb környezetéből – Vladimír Mečiár? Jan Slota? Rózsa György Eduárdó? Valaki olyan, aki a nagyhercegnek máig nem tudja megbocsájtani azt, hogy – akaratlanul, de nagyon ügyesen és hatásosan – szétverte Csermanek János (banditanéven „Kádár János”) hatalmát és ezzel előidézte a rendszerváltási folyamatot! Lehet tovább tippelni: Biszku Béla vagy Benkei András csermanekista belügyminiszterek, vagy a helyettesük, Harangozó Szilveszter főávéhás tábornok? Vagy bárki más a néhai MSZMP (vagy annak közvetlen irányítása alatt működő állambiztonsági szervek) legfelsőbb vezetői közül?

A Kárpáti Harsona ma mindenfelé támogatásokért koldul. Talán még az ördögnek is eladnák magukat, ha jól fizet! Annó ugyanezt tette Rózsa György Eduárdó Flores horvát ezredes, munkásőr őrnagy, magyar ávéhás és szovjet KGB-s ügynök, muszlim álvezér és MOSZAD-ügynök, megyei KISZ-titkár, Zuschlag János MSZP-s bűnöző és megyei párttitkár elődje a szoci ifjúsági szervezet élen, Gyurcsány-barát is, csak éppen ügyesebben, titokban, aztán sorra beépült a jobboldali pártok és szervezetek többségébe, ahonnan többnyire a nagyherceg figyelmeztetése nyomán ki is rúgták. Companiero Flores annyira meggyőzően hazudott, hogy sokan el is hitték a meséit mindaddig, amíg nem szembesültek az igazi életrajzával, igen hosszú, gyilkosságokkal, csalásokkal teli bűnlajstromával! Lehet, hogy itt a fordítottjáról van szó: a két tettre kész jóhiszemű rimaszombati fiatalembert valaki (vagy valakik) csúnyán rászedték?

Ja,és még valami: a rágalmazók most már minket is támadnak: „miféle Döbrögi szennylap működik Nyugaton a zsidók pénzéből” – írják. Nyilván önmagukból kiindulva. Mert most ez a divat némely magyarellenes körökben. De írhatnák „cigányok pénzéből”, „Moszkva pénzéből”, „Washington pénzéből”, vagy akár „ufonauták pénzéből” is, hadd legyen zaftosabb és bulvár ízű a rágalom! Nos, kiábrándítjuk a sárdobálókat: valamennyien „bigott” katolikusok és magyarok vagyunk, nincs köztünk se izraelita, se pravoszláv, se muszlim, se kálvinista vagy luteránus vallású! Nem vagyunk se buzik, se hazaárulók, se ügynökök. Valamennyien Nyugatra menekült 1956-os hősök utódai vagyunk, akik az efféle marxista-sztálinista züllött mentalistást eleve a pokolba kívánjuk! És mindezt évek óta saját pénzünkön tesszük közzé azért is, mert a kutyából nem lesz szalonna, amíg az új, jobboldali kormány meg nem tisztítja a hazai sajtót az oda nem való vörös náci szélhámosoktól — egykori MSZMP-s pártpropagandistáktól és ávéhás tégláktól, kik sajnos a társadalommal azt hitetik el magukról, hogy „becsületes újságírók“ (vagy “büntető jogászok” – itt is egy kérdés: és hol “büntető jogász” az illető? Talán – mondjuk – egy szabadkőműves páholynál?, vagy titkos pártnál?)!

Még valami: „Mihályi Molnár László“ felháborodva kikéri azt, hogy Rimaszombat „koszfészek“ lenne. Mi is a koszfészek? A Magyar nyelv értelmező szótára (Akadémiai Kiadó, Budapest 1987, I.kötet „piszkos, szemetes hely”-nek nevezi. Nos, a „piszkos, szemetes hely” nem okvetlenül azt jelenti, hogy az utcákon, tereken halmokban hever a szemét! A köznyelv és a szépirodalom sűrűn használja a fogalmat a helyi társadalmi viszonyok kuszaságának megbélyegzésre! És jelen esetben arról van szó, hogy egy sárdobáló szennylap az, amely egy tisztességes közösséget koszfészekké teszi! Mert még Rimaszombaton sem kötelező eltűrni azt, hogy valakik ily módon rontják a város jó hírnevét, ahogyan azt a Kárpáti Harsona teszi!

Mindenesetre amennyiben a Kárpáti Harsona nem hagy fel a további rágalmazó szennyiratok gyártásával, az ügyet Brüsszelbe visszük, ahol követelni fogjuk a portálnak az egész Európai Unió területéről történő száműzetését. Főszerkesztőstül, balek négerestül! Ha viszont a „lap” szerkesztői beismerik, hogy tévedtek és házuk táján rendet teremtenek, mi is megnyugszunk és — a krisztusi megbocsájtás elve jegyében — megbocsájtunk! De nem felejtünk! Várjuk a mea culpát, mea culpát, mea maxima culpát!

Inaçio Angelos

Coimbra, Portugália, 2010 szeptembere

* * *

KINEK A KELEPCÉJE A KÁRPATI HARSONA?!

Nagyon érdekes levelet kaptunk, melyet most teljes egészében közzétesszük. Ha valódi személy a szerzője – már pedig miért kételkednénk ebben az ellenkezője bizonyításáig? – akkor ez még jobban alátámasztja azt, hogy valaki (az állítólagos büntetőjogász Kollár) durván visszaélt két személy személyiségi jogaival, amikor a Jobbik és Gárda barátai NING portálon a fényképük, nevük alatt provokációs célokból regisztrált! Ha valóban így volt, mi ezennel Házik és Bogoly uraktól elnézést kérünk. Az ő dolguk leleplezni az állítólagos büntetőjogászt, aki igen durván visszaélt a nevükkel. Persze még mindig áll a kérdes: akkor miért tették közzé a számukra teljesen ismeretlen szerző szennyiratát, amelyben három ország hőset, a vörösnácizmus elvakult ellenségét: Roland von Bagratuni nagyherceg – Antoniewicz Roland személyét igen ocsmány és hazug módon, útszéli, alpári stílusban rágalmazza, és aki még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy a megrágalmazottat felkeresse abból a célból, gogy a hamis állításai vagy egyértelmű cáfolatot, vagy megerősítést nyerjenek? Az efféle sárdobálás csak az MSZP-s és ávéhás (ÁVÓ, ÁVH, BM III Állambiztonsági Főcsoportfőnökség etc.) “újságírók” kenyere, tehát még feltételezni sem lehet, hogy egy jobboldali érzelmű ember tette volna!

Inaçio Angelos

inacio.angelos@yahoo.com

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

* * *

Egyáltalában nem tisztelt szerkesztőség!

Felháborodva olvasom szennylapukat, ahol az én fiam, Bogoly Zoltán begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting fényképe “díszeleg”, mint állítólagos Hanzik Zoltán.

Semmi köze hozzá, hisz királyhelmeci lakos, se tulajdonosa, sem pedig szerkesztője az önök által gyalázott honlapnak.

Hogy veszik a bátorságot, hogy a családom becsületét gyalázzák, nem is szólva arról, hogy a fiamnak, mint állami alkalmazottnak már most is gondjai vannak, mert szankciók, esetleges elbocsátás fenyegeti, mint önök által kerált fasisztát, irredentát és kommunistát.

Van még bátorságuk ezek után másokat gyalázni?

Biztosíthatom önöket, hogy nem elégszem meg egyszerű bocsánatkéréssel vagy helyreigazítással, hanem jogi úton, nem vagyoni kártérítést fogok bírósági úton követelni és kieszközölni az önök mocskolódó honlapjának tulajdonosától és működtetőjétől.

Minden tisztelet nélkül

Bogoly János
SK 077 01 Kráľovský Chlmec – Királyhelmec, Hlavná – Fő utca 1163/208

e-mail: bogolyj@gmail.com

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

Kiégett Jaruzelski belügyminiszterének villája

2010. augusztus 2., hétfő

Kiégett Jaruzelski belügyminiszterének villája

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Kiégett Jaruzelski belügyminiszterének villája
2010. Augusztus 02. hétfő, 22:07 AZTA.HU nyomán

Wojciech Jaruzelski lengyel vörösnáci tábornok 1961. decemberében, közvetlenül a Szent Karácsony ünnepek előtt megszállja a Lengyel Televízió (Telewizja Polska) varsói stúdióját, megszakítja a tévéadást és bejelenti, hogy katonai puccsot hajtott végre, a Solidarnośćot törvényen kívül helyezte, vezetőit internálta és bevezette a szükségállapotot

A lengyelországi Wiknoban (Mazury tóvidék) porig égett Czesław Kiszczak ávéhás (Służba Bezpieczeństwa)tábornok fából készült villája. Kiszczak, az 1981-ben szükségállapotot bevezető Jaruzelski jobbkeze, kormányának belügyminisztere volt. Korábban a katonai hírszerzést irányította. Részt vett a Solidarność szétverésében, vezetőinek és aktivistáinak internálásában és száműzésében, majd az illegalitásban tovább működő Solidarność elleni akciókban, a hajógyári, bányász és dokker sztrájkok véres szétverésében.

Czesław Kiszczak lengyel ávéhás tábornok a bíróság előtt felel nemzetellenes tetteiért

Kiszczaknak döntő szerepe volt a lengyel kiegyezésben, a kerekasztal tárgyalások sikerében, a lengyel rendszerváltásban. Évekkel a 80-as évek drámai eseményei és a rendszerváltás után is jó kapcsolatban állt egykori ellenzékiekkel, akiket maga internált, köztük Lech Wałęsával is. Többször állították bíróság elé Jaruzelskivel együtt, de egyetlen ügyben sem ítélték el őket.

Czesław Kiszczak tábornok (balról) és a Solidarność elnöke Lech Wałęsa (jobbról) a kerekasztal tárgyalások előtt. Balrol mellette áll a gyóntatója, Henryk Jankowski protokanonok atya a gdański Szent Brigitta templom plébánosa

A hatalmas tűz martaléka lett a tábornok garázsban álló személyautója is. A kiérkező tűzoltóknak már esélyük sem volt a gyorsan elharapózott lángok megfékezésére, a fa épület szinte percek alatt elenyészett. A tűz okát egyelőre nem tudni.

T a n u l s á g o s ! ! !

2010. július 29., csütörtök

T a n u l s á g o s ! ! !

T a n u l s á g o s ! ! !

Egy egyetemi professzor azt állította, hogy soha nem buktatott meg
senkit, de egyszer megbuktatott egy egész csoportot.

Az az osztály azt állította, hogy a szocializmus működőképes és soha
senki nem kéne sem gazdag, sem szegény legyen, mindenkinek EGYENLŐNEK
kellene lennie!

A professzor azt mondta nekik: – OK, akkor ezen a csoporton végzünk
egy kísérletet a szocializmussal kapcsolatban. Mindenkinek a jegye
átlagolva lesz, mindenki ugyanazt a jegyet fogja kapni, így végül
senki nem fog megbukni és senkinek sem lesz A (kiváló) jegye.

Az első teszt (vizsga) után, a kapott jegyek átlagolva lettek és
mindenki B-t kapott. Azon diákok, akik keményen tanultak nagyon
mérgesek voltak, akik keveset tanultak azok örültek.

Ahogy közeledett a második teszt azon diákok, akik keveset tanultak
korábban, most még kevesebbet tanultak. Akik korábban keményen
tanultak, azt mondták, hogy most ők is szeretnének alamizsnát, így
kevesebbet tanultak.

A második teszt eredményeként mindenki D-t kapott. Így már senki sem
volt boldog. A harmadik teszt végén a jegyek átlaga F (megbukott)lett.

A jegyek nem emelkedtek, mert a diákok elkezdtek veszekedni, vádolni
és utálni egymást, és senki nem akart a másik javáért tanulni.

A diákok nagy meglepetésére mindenki elbukott. A professzor azt mondta
nekik: a szocializmus legvégül így is – úgy is elbukott volna. Amikor
a jutalom nagy, az erőfeszítés a siker érdekében úgyszintén nagy. De
amikor az állam már nem biztosítja azt a jutalmazást, senki sem próbál
meg sikeres lenni.

Ennél egyszerűbb magyarázat nem is lehetett volna.

Íme, egy idézet, ami összegzi az egészet:

Nem lehet törvényesíteni, hogy a szegény szabad legyen és a gazdag ne
legyen szabad. Azt, amit megkap egy személy, anélkül, hogy
megdolgozott volna érte, azt valaki másnak kell előállítania, aki, nem
kapja meg azt amiért megdolgozott. Az állam nem tud adni valakinek,
anélkül, hogy előtte elvenné valaki mástól.

Amikor a lakosság fele azt látja, megteheti, hogy nem dolgozik, mert a
lakosság másik felének gondja lesz rá, és amikor az a fél amelyik
dolgozott rájön, hogy nincs értelme dolgoznia, mert mások a
haszonélvezői az ő munkájának, barátom, ez a végét jelenti bármelyik
nemzetnek. Nem tudod sokszorosítani a gazdagságot azáltal, hogy
elosztod.

(És ugye mi magyarok látjuk, hogy ez nemcsak a szocializmust
jellemzi?! Tudnék olyan népcsoportot említeni, mely szintén mások
verejtékén hízik és követeli jogait… – A.)

Üdvözlettel: SOÓS LÁSZLÓ földmérő mérnök

Dr.Doc.Morvai Krisztina: AZ ALKOTMÁNYOS JOGOK VÉDELMÉBEN

2010. július 25., vasárnap

Dr.Doc.Morvai Krisztina: AZ ALKOTMÁNYOS JOGOK VÉDELMÉBEN

 

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

Ferenc Gyurcsány: “Towarzysze! Tylko on jest moim szefem!” készítette – wykonał: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Dr.Doc.Morvai Krisztina: AZ ALKOTMÁNYOS JOGOK VÉDELMÉBEN

Dr.Morvai Krisztina egyetemi docens, az Európa Parlament képviselője. Doc.Dr.Krisztina Morvai Poseł Parlamentu Europejskiego

– Dr. Morvai Krisztina docens: Szeptember 20 éjjel a fővárosban szabályos embervadászat folyt (megjelent: Wirtualna Polska napilap hasábjain 2007.02.19)

LENGYEL EREDETIBEN ÉS MAGYAR FORDÍTÁSBAN IS KÖZREADJUK ANTONIEWICZ ROLAND – ROLAND VON BAGRATUNI NAGYHERCEG MEGDÖBBENTŐ LENGYEL NYELVŰ TUDÓSÍTÁSÁT DR.MORVAI KRISZTINA DOCENS ÉS A CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT A 2006-OS GYURCSÁNYI BANDITIZMUSRÓL

Ferenc Gyurcsány: “Nasz towarzysz Hitler już to zrobił: pseudo napad na Radiostację Gliwice = pseudonapad na gmach Telewizji Węgierskiej!” – grafika-készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

W obronie konstytucyjnych praw – Doc.Dr.Krisztina Morvai: W nocy 20 września w stolicy odbywała się regularna nagonka na ludzi (Budapeszt – 2007-02-19 18:18)

Niedawno pióra red. Károlya Bán, pod tym tytułem popularna węgierska gazeta „Helyi Théma“ opublikowała wstrząsający wywiad z profesorką prawa karnego Uniwersytetu im. Lóránda Eötvösa w Budapeszcie, Doc.Dr.Krisztiną Morvai.

Ferenc Gyurcsány: “Towarzyszu Führer! Podążamy twoim przykładem!” készítette-wykonał: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

W S T Ę P

Znana węgierska opozycyjna prawniczka jest Współprezesem Cywilnego Komitetu Prawnego, który badał policyjny bandytyzm, który miał miejsce w Budapeszcie w dniu święta narodowego 50-lecia wybuchu antybolszewickiej Rewolucji 1956 roku, kiedy prowokatorzy policyjni (takich bandytów „policjantami“ nazywać nie można, do nich pasuje raczej o wiele trafniejszy przyimek „hitlerowski gestapowiec“, „stalinowski enkawudowiec“, „wymiotek Swobodana Miloszewicza“;, czy też „eksbolszewicki terrorysta“) najpierw w cywilnym przebraniu prowokowali, do oporu podjudzali świętujący tłum, a następnie wkraczali do akcji ich nielepsi umundurowani współprzestępcy, nie posiadający na swoich mundurach absolutnie żadnych przepisowych numerów i znaków rozpoznawczych. Niezidentyfikowani bandyci w niby policyjnych mundurach, prowadzili iście gestapowską nagonkę na bogu ducha winnych bezbronnych przechodniów oraz uczestników uroczystego wiecu opozycyjnej partii FIDESZ, dotkliwie pobijając i raniąc ich, a nawet wielu niwinnym wybijając oko. Bestialsko katowali leżących bezwładnie na ziemii bezbronnych, strzelali do bogu ducha winnych, spokojnych i speszonych przechodniów: do dzieci, starców, księży, turystów — obcokrajowców, zakochanych będących na randce, kobiet karmiących niemowlę, matki z dzieckiem na ręku czy pchających wózek, beztrosko świętujących staruszków — świadków pamiętnych dni, oraz zupełnie obojętnych przechodniów i gapowiczów, którzy o niewłaściwym czasie znaleźli się w niewłaściwym miejscu. Również Polaków — bohaterskich uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 i beztroskich i wzniosłych dni solidarnościowego tryumfu początku lat osiemdziesiątych, który na Węgry przyjechali świętować do Bratanków.

Ferenc Gyurcsány: “Mówię wam: kłamaliśmy rano, w południe, wieczorem, całymi latami!” – wykonał – készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Wszystko to przypominało raczej sceny z hitlerowskich łapanek i bestialskich pacyfikacji w okupowanej Warszawie. Bezprzykładny skandal, któremu Unia powinna wreszcie w radykalny sposób położyć kres! Jedno jedyne określenie pasuje do tych cynicznych bandytów Premiera Ferenca Gyurcsánya: moralnie zepsuci faszystowscy terroryści, zagrażający całej Europie, praworządności i demokracji! Tacy sami bandyci, jak ich chlebodawca, bo nie tylko bardzo wielu-wielu naocznych świadków, ale także miliony telewidzów stwierdziło, że genezę tego bezprzykładnego bandytyzmu wywołały te zamieszki, które miały miejsce kilka dni wcześniej, kiedy “spontanicznie“ zajęto gmach telewizji MTV. Były to rozruchy, perfidnie wygenerowane przez prowokatorów, których wraz ze swoimi współbandytami stale skomlącymi o „terrorystycznym zagrożeniu ze strony skrajnej prawicy“, którego na Węgrzech nie ma! — osobiście wynajął Premier Gyurcsány. Miliarder, który swojego majątku dorobił się w nieczysty sposób.

“Nie jestem członkiem partii MSZP (WPS) – jestem Węgrem!” – wykonał – készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Nie twierdzę, że czegoś takiego na Węgrzech jeszcze nie było, bo było dokładnie wtedy, kiedy „pan“ Gyurcsány był jeszcze komunistą z przekonania i Wiceprezesem węgierskiego Komsomołu-Hitlerjugendu — KISZ-u! Wtedy w podobnie cyniczny i perfidny sposób, bezpieka dokonała całą perfidną serię obrzydliwych zniesławiających prowokacji przeciwko niżej podpisanemu, z ofiary i wroga komuny nr.1 kreując jakiegoś bliżej nieokreślonego moralnego „bandytę“.

Rzecznik prasowy rządu Gyurcsánya, Bernadett Budai: „uwielbiam kłamać rano, w południe i wieczoremi i całymi latami!“ – wykonał – készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Bo do dnia dzisiejszego nikt, absolutnie nikt jeszcze nie potrafi dać odpowiedzi na pytanie: skąd wzięli się pod telewizją kibice dwóch wrogich drużyn piłkarskich: Ferencvárosa oraz Újpestu i stanowili twardy rdzeń zamieszek?! Ludzie, którzy nigdy nie podali i nie podadzą sobie ręki, teraz nagle ni stąd ni z owąd w bratniej komitywie atakowali gmach telewizji, podjudzani przez cywilnych prowokatorów policyjnych, spośród których kilku w międzyczasie już zdenuncjowano! Raz zaczęty bandytyzm ciągnie za sobą dalsze, coraz bezczelniejsze i podlejsze prowokacje gyurcsányowskie. Otóż ostatnio „nieznani sprawcy“ strzelali z kałasznikowa do gmachu Komendy Głównej Policji, wybijając kilkadziesiąt szyb i potwierdzając wcześniejsze kłamstwo ministra — szefa URM o niby terrorystycznym zagrożeniu! (Sam Premier Gyurcsány bezpośrednio przed zamieszkami niby szczerze, ale z nieukrywaną dumą oznajmił: „kłamaliśmy rano i wieczorem, w dzień i w nocy, kłamaliśmy latami i będąc w rządzie absolutnie nic nie robiliśmy, a wybory wygraliśmy oszustwem…“) W tym wszystkim najdziwniejszą chyba rzeczą jest to, w jaki sposób przywódcami nibylewicowej, pseudosocjalistycznej partii mogą być moralnie wyzzuci multimiliarderzy i dlaczego prawdziwi socjaliści Europy bronią tych łotrów? Bo o ile mnie wiadomo, kapitał i kapitalizm w żaden sposób nie pasuje do lewicy! Marks, Engels i Lenin z rozpaczy przewracają się w swoich grobach! Po tym wszystko pozostało już tylko ostatnie pytanie: kiedy pseudosocjalistyczni kłamcy Gyurcsánya podpalą Reichstag, napadną na Radio w Gliwicach, a Europa wreszcie obudzi się?! Bo Hitler, Stalin, Aliyew, Kim-Ir-Sen i Türkmenbaszi również tak zaczynali… Węgrzy są przerażeni, nie bez powodu panicznie boją się powrotu „panów“ w skórzanych kurtkach i z ciemnymi okularami na nosach, tajnych aresztowań, bestialskich katowań i mordów. Staram się dosłownie tłumaczyć wstrząsające uwagi i spostrzeżenia Doc.Dr.Krisztiny Morvai i pytania autora red.Károlya Bána.

mgr.Roland Antoniewicz (Roland von Bagratuni) Budapeszt – 2007-02-19 18:18

Gyurcsány-Hitler-Sztalin – Pseudo znaczek pocztowy wykonał – az ál póstabélyeget készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

P O S Ł O W I E

Wiosną na Węgrzech odbyły się wybory do Parlamentu i naród węgierski jednogłośnie obalił neofaszystowską dyktaturę pseudosocjalistów Gyurcsánya i jego bandy, wynikiem czego dzisiaj druzgicącą większość posłów stanowią przedstawiciele prawicy. “Warszawski ekspress” i tym razem (chociaż z kilkuletnim opóźnieniem!) dotarł do Budapesztu. Prawica uczyni wszystko, ażeby na Węgrzech znów była demokracja i naród, materialnie i moralnie zrujnowany przez pseudosocjalistów, znów żył w dobrobycie. Drugi rząd Premiera Viktora Orbána uczyni wszystko, ażeby zbadać rządowe przestępstwa pseudosocjalistów i wyłonić winnych, którzy pociągnięci zostaną do odpowiedzialności karnej. Ponieważ bardzo wielu czołowych polityków – posłów do Parlamentu z ramienia MSZP już wcześniej trafiło do więzienia za pospolite przestępstwa oraz partia MSZP (“Węgierska Partia Socjalistyczna”) zadeklarowała siebie spadkobiercą prawnym Węgierskiej Szocjalistycznej Partii Robotniczej (MSZMP), która była spadkobierczynią prawną Komunistycznej Partii Węgier – Magyar Kommunista Párt, członka Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, na podstawie decyzji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z 2009 r, która stwierdziła, że II Wojnę światową wywołało dwóch nazistowskich przestępców wojennych – ludobójców: Hitler i Stalin oraz dwie partie nazistowskie: NSDAP i Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego, można liczyć na to, że MSZP uznana zostanie jako partia nazistowska! W tym przypadku z dwóch przyczyn (partia nazistowska i przestępcza mafia) na podstawie Konstytucji zostanie rozwiązana. Woli druzgocącej większości wyborców stanie się wówczas zadość!

red.Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Budapeszt – Bruksela, lato 2010 r

Premier Ferenc Gyurcsány: „Dom wariatów na Lipótmező dlatego zamknąłem, ażebym tam nie wylądował!“ készítette – wykonał: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

***

AZ ALKOTMÁNYOS JOGOK VÉDELMÉBEN
– Dr. Morvai Krisztina docens: Szeptember 20 éjjel a fővárosban szabályos embervadászat folyt
(megjelent: Wirtualna Polska napilap hasábjain 2007.02.19)

Ferenc Gyurcsány: “Mówię wam, porządnie was nabraliśmy!” – készítette – wykonał: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

B E V E Z E T Ő

Nemrég Bán Károly szerkesztő tollából, e cím alatt a népszerű magyar „Helyi Théma“ című újság tette közzé a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem büntetőjogi tanárával, Dr. Morvai Krisztina docensel készült megrázó interjút. Az ismert magyar ellenzéki jogásznő társelnöke a Civil Jogász Bizottsággnak, amely vizsgálta azt a rendőri banditizmust, amelyre sor került Budapesten az 1956-os bolsevista-ellenes Forradalom kirobbanásának 50. évfordulója nemzeti ünnepén,amikor rendőrségi provokátorok (az ilyen banditákat „rendőröknek“ nem lehet nevezni, őket talán inkább a „hitlerista gestápós“, „sztálinista enkávédés“, „Svobodán Milosevics ürüléke“, vagy „eksbolsi terrorista“ jóval találóbb név illetné meg) először civil ruhában provokálták, felheccelték a lelkesen ünneplő tömeget, majd akcióba léptek a nem különb egyenruhás bűntársaik, kiknek egyenruháján nem volt látható semmiféle szabályos azonosító jel és előírt szolgálati szám. A mintha rendőri egyenrúhákba bújt felismerhetetlenné vált banditák, igazi gestápós embervadászatot folytattak a vétlen és fegyvertelen járókelőkre és az ellenzéki FIDESZ párt naggyűlésének résztvevőire, akiket súlyosan megvertek és megsebesítettek, többüknek még a szemüket is kiverték. Bestiálisan bántalmazták a földön mozdulatlanul fekvő védteleneket, lőttek a vétlen, békésen és nyugodtan sétáló megszeppent járókelőkre: gyerekekre, aggastyánokra, papokra, túristákra — külföldiekre, randin lévő szerelmes párokhoz, csecsemőjüket szoptató anyákhoz, gyermeküket karjukon cipelő vagy babakocsiban toló asszonyokhoz, lelkesen ünneplő öregemberekhez — az emlékezetes események szemtanúihoz, és a teljesen közömbös járókelőkhöz és bámulókhoz, akik a nem megfelelő időben a nem megfelelő helyre kerültek. Lengyelekre is — a Poznańi 1956 júniusi felkelés hős résztvevőire és a Solidarność nyolcvanas évek eleji győzelmének és felemelő napjainak résztvevőire, akik Magyarországra a Testvéreket jöttek ünnepelni.

Ferenc Gyurcsány: “Węgierskie rodziny zaprowadziliśmy na skraj plajty!” – wykonał – készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Mindez inkább a hitleristák által (a második világháború idején) a megszállt Varsóban végrehajtott bestiális embervadászatokra és pacifikációkra emlékeztetett. Példátlan botrány, melynek az Európai Uniónak végre radikális módon véget kellene vetnie! Gyurcsány Ferenc miniszterelnök eme cinikus banditáira csak egyetlen jelző illik: morálisan romlott fasiszta terroristák, akik egész Európát, a törvényes rendet és a demokráciát veszélybe sodorják! Ugyan olyan banditák, mint a kenyéradójuk, mert nemcsak nagyon sok-sok szemtanú, de a tévénézők milliói is megállapították, hogy ennek a példátlan banditizmusnak a kiváltója azok a zavargások voltak, melyekre néhány nappal korábban került sor, amikor “spontán módon“ elfoglalták az MTV televízió székházát. Ezek olyan zavargások voltak, melyeket alattomos módon olyan provokátorok generálták, akik a banditatársaikkal egyetemben állandóan a „a szélsőjobboldali terrorveszélyről“ vonítottak, amely Magyarországon nem létezik! — őket személyesen Gyurcsány miniszterelnök bérelte fel. Egy olyan milliárdos, aki a vagyonát nem tiszta módon szerezte meg.

Ferenc Gyurcsány: “Doścignęliśmy Etiopię i Bantustan!” – wykonał – készítette: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Nem állítom, hogy Magyarországon ilyesmi még nem volt, mert pontosan akkor, amikor Gyurcsány „úr“ még hithű kommunista volt és alelnöke a magyar komszomolnak-hitlerjugendnek — KISZ-nek! Akkor hasonlóan cinikus és sunyi módon, az állambiztonságiak alulirott ellen egy sor aljas és mocskos lejáratót provokációt hajtottak végre, amikor a kommunizmus 1.számú ellenségéből valamiféle közelebbről meg nem határozott erkölcsi „banditát“ kreáltak.

odchodzący premier Ferenc Gyurcsány do nowego premiera Gordona Bajnaiego: „Towarzysz Altówka i to wykona, czego nawet Stalin nie śmiał zrobić!“ (imię Gordon po węgiersku zdrobniale = Gordonka: wiolonczela) készítette – wykonał: Roland Antoniewicz – Roland von Bagratuni

Mert a mai napig senki, absolút senki még nem volt képes választ adni arra a kérdésre: hogyan kerültek a televízió székház elé két, egymással szemben ellenséges focidrukkerek: a Ferencváros és az Újpest rajongói és ők képezték a zavargások kemény magját?! Olyan emberek, akik soha nem nyújtottak egymásnak jobbot és nem is fognak nyújtani, most egyszerre csak baráti-haveri egyetértésben megtámadták a tévé székházat, miközben civil rendőrségi provokátorok uszították őket a támadásra, akik közül néhányat már sikerült azonosítani és leleplezni! Az egyszer elindított banditizmus újakat vonszol maga után, amelyek mind szemtelenebb és aljasabb gyurcsányi provokációk. Tudni kell, hogy legutóbb „ismeretlen tetesek“ egy kalasnikovból rálőttek a rendőrség főhadiszállására, ahol néhány ablakot összetörtek és alátámasztották a kancelláriaminiszter korábbi hazudozásait az állitólagos terrorista veszélyről! (Maga Gyurcsány miniszterelnök közvetlenül a zavargások előtt mintha őszintén, de nem titkolt büszkeséggel kijelentette: „hazudtunk reggel és este, éjjel és nappal, hazudtunk évekig és a kormányon abszolút semmit nem csináltunk, a választásokat is csalással nyertük meg…“) Ebben az egészben a legfurcsább dolog talán az, hogy egy mintha baloldali, mintha szocialista pártnak, hogyan lehetnek a vezetői erkölcsileg lezüllött multimilliardosok és Európa igazi szocialistái miért védik ezeket a gazembereket? Mert amennyire tudom, a tőke és a kapitalizmus sehogyan sem férnek össze a baloldalal! Marx, Engels és Lenin kétségbeesetten forgolódnak a sírjaikban! Mindezek után már csak egyetlen kérdés marad: Gyurcsány álszocialista hazudozói mikor fogják felgyújtani a Reichstagot, mikor támadják meg a Gleiwitzi Rádiót, és Europa végre mikor fog felébredni?! Mert Hitler, Sztálin, Aliyew, Kim-Ir-Szen és Türkmenbasi szintén így kezdték… A megrökönyödött magyarok nem véletlenül félnek a sötét szemüveges, bőrkabátos „urak“ visszatérésétől, a titkos letartóztatásoktól, bestiális vallatásoktól és gyilkosságoktól. Igyekeztem szó szerint tolmácsolni Dr.Morvai Krisztina docens asszony megsöbbentő észrevételeit és megjegyzéseit valamint Bán Károly szerkesztő úr kérdéseit.

Antoniewicz Roland (Roland von Bagratuni) Budapest – 2007-02-19 18:18

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

U T Ó I R A T

Magyarországon idén tavasszal sor került az országgyűlési képviselői választásokra és a magyar nemzet egyhangúlag megdöntötte Gyurcsány álszocialistáinak és bandájának neofasiszta diktatúráját, minek eredményeként ma az országgyűlési képviselők elsöprő többségét a jobboldal képviselői képezik. A “Varsói gyors” most is (bár néhány éves késéssel!) befutott Budapestre. A jobboldal mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ismét demokrácia legyen és az álszocialisták által anyagilag és erkölcsileg megnyomorított nemzet ismét jólétben éljen. Orbán Viktor miniszterelnök második kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy kivizsgálja az álszocialista kormány által elkövetett bűncselekményeket és a felelősöket büntetőjogi felelősségre vonja. Mivel nagyon sok MSZP-s vezető politikus közönséges bűncselekmények elkövetése miatt már korábban börtönbe került, valamint az MSZP nevű párt kinyilvánította azt, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja, amely a Magyar Kommunista Pártnak, az SZKP tagszervezetének a jogutódja volt, az EBESZ 2009-es határozata alapján, amely megállapította, hogy a II. Világháborút két náci háborús bűnös tömeggyilkos: Hitler és Sztálin és két náci párt: az NSDAP és az SZKP robbantotta ki, számítani lehet arra, hogy az MSZP náci pártnak lesz nyilvánítva! Ebben az estben két okból (nácipárt és bűnszövetkezet) az Alkotmány értelmében felszámolásra kerül. A választók elsöprő többsége akarata végrehajtásra kerül!

Antoniewicz Roland – Roland von Bagratuni

Budapest – Brüsszel, 2010. nyara

***

A MAGYARRÓL LEFORDÍTOTT EREDETI LENGYEL NYELVŰ INTERJÚ – PRZETŁUMACZONY Z WĘGIERSKIEGO ORYGINALNY POLSKO-JĘZYCZNY WYWIAD:

Wkrótce zakończy swoją pracę Cywilny Komitet Prawny, który powstał w interesie zbadania krwawych budapeszteńskich wydarzeń z dnia 23 października 2006 roku i według oczekiwań 23 lutego przekaże opinii publicznej swój raport — podkreśliła profesorka prawa karnego i Prezes Komitetu Doc.Dr.Krisztina Morvai. Prawnicy absolutnie niezależni od polityki, wyciągnęli z tych zamieszek zupełnie inne wnioski, niż zamówieni przez Premiera członkowie Komitetu Gönczöla, którego spostrzeżenia można krótko określić tak: wszystcy są winni. A więc faktycznie nikt.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Doc.Dr.Krisztina Morvai

— Dla nas nie było uspokajające to, że zagadnienie odpowiedzialności badała taka komisja która jest mocno przywiązana do rządu — podkreśliła na wstępie Doc.Dr.Krisztina Morvai z Uniwersytetu im.Lóránda Eötvösa w Budapeszcie. — Dlatego nas siedmiu powołało dożycia taką organizację cywilną. Początkowo skupiliśmy się tylko na wydarzeniach z 23 października, ale okazało się, że jest to niemożliwe, bo istnieje organiczny związek między 18 września (dzień szturmu „motłochu“ przeciwko gmachowi MTV), z wydarzeniami których genezą była przemowa w Balatonöszöd (Premier Gyurcsány przyznał się tu przed gronem swoich współprzestępców z eksbolszewickiej partii socjalistycznej, że „kłamaliśmy rano i wieczorem, w dzień i w nocy, kłamaliśmy latami i nic nie robiliśmy, wybory wygraliśmy oszustwem!“…) z 23-ego października. Po oblężeniu gmachu MTV policja ukrzepiła się już w grupową siłę, nastąpiła cała seria rozpędzania tłumu wraz z samowolnymi aresztowaniami, policyjną brutalnością, krwawo pobitą młodzieżą.

Wyreżyserowany przez czerwono-nazistowskiego premiera Ferenca Gyurcsánya “napad” na gmach Telewizji Węgierskiej w Budapeszcie. Po wdarciu się “demonstrantów” do środka, prowokatorzy ograbili bufet telewizyjny i wspólnie spożywali posiłek z …policjantami!

Postawiono kordon

— Ogółem względem pół tysiąca obywateli wszczęto postępowanie karne, podczas kiedy urzędowa propaganda mówiła o zaledwie kilku tuzinach rozrabiaków…

— Wysłuchaliśmy takich młodych, których pobito. Pewnej dziewiętnastoletniej studentce z głowy lała się krew, przez osiem dni była w areszcie i nie pozwolono jej umyć się tak długo, aż nie zawleczono jej przed sąd. Wydarzenia z 23 października zbadaliśmy z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Ludzi uwięziono tak, że nie istniały podstawy prawne zastosowania tymczasowego aresztu. Dwieście ludzi trafiło w ten sposób do aresztu, a już w osiemdziesięciu procentach przypadków sąd drugiej instancji prawomocnie stwierdził, że postępowanie policji naruszyło prawo. W kręgach sądowych krążą takie informacje, że zwolnieni zostaną ci sędziowie, którzy ogłosili uniewinniające wyroki.


— Na co wskazują dotychczasowe wyroki?

— Sądy orzekły, że czystą obecność tych osób na miejscu wydarzeń nie można rozumować jako naruszenie prawa. Ale to i dotychczas stanowiło niewzruszoną zasadę sędziowską. Niewzruszoną zasadą jest również i to, że nie można orzec tymczasowego aresztowania, jeżeli nie istnieją ku temu podstawy prawne. Ale niewzruszoną zasadą sędziowską jest także i to, że prawo do zebrania można ograniczać tylko podczas naprawdę nadzwyczajnych wąskich ram. Na nasze zapytanie, że wogóle kto i na jakiej to zasadzie podjęto rozporządzenia policyjne o zamknięciu kordonem policyjnym i płotem placu przed Parlamentem, które doprowadziły do zamieszek, Minister Sprawiedliwości i Organów Porządkowych odpowiedział, że to decyzja komendanta stołecznej policji gen. Pétera Gergényiego. Niesłychana rzecz, że minister używając żargonu policyjnego, depcze konstytucyjne prawa na największym naszym święcie narodowym.


— Podczas święta narodowego prawo o zebraniach-wiecach jest nieważne. Innymi słowami zaproszono cały naród, a potem postawiono kordon…

— My również w ten sposób interpretujemy Konstytucję. W naszym posiadaniu jest mnóstwo zdjęć video, fotografii, pisemnych relacji. Wysłuchaliśmy prawie sto ofiar i naocznych świadków, co więcej: spotkaliśmy się również z sobą już osądzoną.


Bito przechodniów

— Najcięższy wyrok to kara więzienia dwóch i pół roku. Co o tym jest wiadome?

— Tego młodzieńca skazano wyłącznie na podstawie zeznania policjantów. Gość wziął udział we wiecu największej partii opozycyjnej, za kraty trafił na podstawie zeznań wbudowanych w tłum, wyglądających na demonstrantów, zamaskowanych kapturami policjantów-prowokatorów. Na marginesie tego należy wyjaśnić: jakie jest zadanie policji w praworządnym państwie podczas imprezy masowej? Podczas zebrań-wieców zadaniem policji jest obrona i zabezpieczenie prawa o zebraniach-wiecach, czyli obrona demonstrantów. Zwykło się wbudowywać cywilnych policjantów w tłum, ale tylko po to, ażeby szybko i fachowo można było zdenuncjować i odizolować prowokatorów, ażeby nie zakłócali imprezy. Jest to olbrzymia różnica w stosunku do tego, że w tłumie byli zakapturzeni, wyglądający na demonstrantów policjanci w cywilu, którzy na tłum wpływali podniecająco, wzywając go do gwałtu.

— Czy badanie wykazało, że w aresztach policyjnych obchodzono się nieludzko z aresztantami?

— Podczas wysłuchiwania relacji już lały się nam łzy, kiedy jednogłośnie i wielokrotnie relacjonowano takie zdarzenia, że dla przykładu studenci czy studentki z zawiązanymi oczyma musieli klękać w otoczeniu strażników z podniesionymi pałkami gumowymi, którzy trzaskali nimi i powtarzali w kółko: „no to teraz błagaj o życie!“ Byli tacy rodzice, którzy mdleli na rozprawie swoich dzieci, kiedy swoje dzieci zobaczyli pokrwawione, a na dodatek wszystkiego cuchnące, bo całymi dniami nie pozwalano im umyć się! Jest rzeczą frapującą, że w urzędowych raportach dotychczas o tym nie padła mowa, że przemilczają to! (Wśród członków komisji Gönczöla oraz doradców Premiera Gyurcsánya aż mnoży się od wysokiej rangi byłych esbeków! — przyp. tłum.) Według litery prawa postępowanie policyjne może jedynie tak długo trwać, aż nie osiągnie celu. Wbrew temu, ludzi goniono i prześladowano, pędzono za nimi do klatek schodowych, młodych wywlekano z pomieszczeń na kubły śmieciowe. Noc 20-go września w stolicy był prawdziwym polowaniem na ludzi, podczas którego pobijano bogu ducha winnych przechodniów.

— Czy wasze badania zajmowały się także zagadnieniem odpowiedzialności?

— Drugim naszym zadaniem było badanie zagadnienia praworządności. Konkretnie pytaliśmy się, kto wydawał rozkaz używania grupowej siły, kto wydawał rozkaz na poganianie tłumu w kierunku wiecu partii opozycyjnej? Pytaliśmy się także tego, czy rząd dawał jakiekolwiek instrukcje? Chwilowo nie ma odpowiedzi. Chcielibyśmy osiągnąć, ażeby grupy tych, których prawa naruszono, otrzymali moralne i materialne zadośćuczynienie. No i oczywiście najważniejszą rzeczą jest: takie przypadki nigdy więcej nie mogły powtórzyć się. Bo jeżeli chirurdzy wyciągają komuś z pleców dwadzieścia gumowych pocisków, wówczas jest rzeczą jednoznaczną, że uciekał, czyli postępowanie względem niego było nieproporcjonalne do wymogów sytuacji, czyli było bezprawne. Jeżeli komuś wybiją lub wystrzelą oko, jest wówczas jednoznaczne, że broń tą używano wbrew wszelkim normom zawodowym i międzynarodowym. Wyjaśnieniem prawdy chcielibyśmy osiągnąć zrehabilitowanie niewinnych i sanację będących w toku postępowań. Oczywiście trzeba dokonać ostrą różnicę między ofiarami i elementami awanturniczymi, a względem kogo jest umotywowane wszczęcie postępowania karnego lub administrcyjnego, trzeba je przeprowadzić. Ale jest rzeczą interesującą, że akurat tego nie spotkaliśmy.

W Europie bezprzykładne

— Czy wyjaśnienie rzeczywistości może wspomóc prewencję?

— Zagadnienie prewencji jest bardzo ważne, szczególnie ze względu na zbliżający się termin święta narodowego 15 marca. Prawda, że bardzo niepokojące są wiązane z tym wiadomości. Prosto z mostu zapytaliśmy się przywódców policyjnych, czy chcą zastosować takie środki przymusu, jakie miały miejsce 23 października? Czy można znów liczyć na atak konnicy, wywijanie szablami, a jak przedstawia się sprawa z pociskami gumowymi? Również i te pytania służą prewencję. Ale naszą najważniejszą dewizą jest przejrzystość i sukcesywne informowanie społeczeństwa cywilów. Bo bez cywilnej kontroli demokratyczna policja nie może działać. Niespostrzeżenie trafiliśmy w taką sytuację, w której byliśmy w latach sześćdziesiątych-siedemdziesiątych. Kraj nasz znów poszeptuje. Po szesnastu latach, w wolnym kraju mówimy poszeptując, strzelamy oczami, boimy się. O tym mów ta historia. O zastraszaniu ludzi. Społeczeństwo musi powrócić do korzeni. Bo w końcu upadek komuny to nie tylko wymiana Trabantów na Ople i Fordy, ale przede wszystkim wolne życie w wolnym kraju. Celem Komisji jest pomoc w przywróceniu demokracji, praworządności i uszanowania praw człowieka. Jeżeli problemy zostaną zmiecione pod stół, może to nie udać się. Ale straszne jest takie informowanie tłumów, którego celem jest cyniczne wodzenie za nos społeczeństwa i przepłukiwanie mózgów.

— Czy Komisja pracę swoją zakończy raportem?

— Zadecydowaliśmy, że powołamy do życia fundację i będziemy kontynuować pracę w interesie obrony praw człowieka. Bo z wielu względów jest to bezprecedensowe, co dzieje się na Węgrzech. Bezprecedensowe, bo w mieszczańskiej demokracji jest rzeczą niezwykłą to, że dochodzi do takiej, wołającej o pomstę do nieba denuncjacji, jaka nastąpiła z podaniem do publicznej wiadomości kłamstw Premiera podczas spotkania w zamknięym gronie arbaiterów partyjnych w Balatonöszöd. W Europie jeszcze nie było przykładu na to, że ktoś pozując w barwach partii socjaldemokratycznej, wyskakuje z programem dobrobytu, a po wyborach oznajmia, że wszystko to było wierutnym kłamstwem. Po takich przypadkach w prawdziwych demokracjach prawdziwi panowie podają się do dymisji. To, że ktoś rękoma-nogami kurczowo ciągnie do władzy, już samo w sobie jest sytuacją abnormalną. Nie jest zaskakujące, że ludzie są głęboko oburzeni, czują się pokrzywdzeni i zniesławieni i dlatego wychodzą na ulicę.

Wstęp i przekład z węgierskiego: Roland Antoniewicz (Roland von Bagratuni)Budapeszt, 15 lutego 2007. A bevezetőt írta és magyarról fordította: Antoniewicz Roland (Roland von Bagratuni)Budapeszt, 2007. február 15. Közreadta: Wirtualna Polska című napilap Varsó

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

MIT KÍVÁN A MAGYAR NÉP AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSTŐL

2010. április 23., péntek

 

A szerkesztőség a beküldött és publikált kéziratokért semmilyen felelősséget nem vállal.

MIT KÍVÁN A MAGYAR NÉP AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSTŐL

A 2006.augusztus 20-i budapesti, több személy halálával végződő tömegbaleset ügyében kiemelt nyomozást kell lefolytani, hogy egyértelműen megállapítható legyen Kiss Péter egykori budapesti KISZ első titkár, gyurcsányista kancellária miniszter és helyetteseinek a felelőssége gondatlanságból, több emberen elkövetett emberölés és súlyos testi sértés bűntettében.

Az MTV székház eleni 2006-os áltámadás ügyében kiemelt nyomozást kell lefolytani, hogy egyértelműen megállapítható legyen, vajon azt nem az MSzP szervezte-e meg, hogy elvonja a közvélemény figyelmét a kiszivárgott gyurcsányi öszödi beszéd tömegrendítő közléseitől és hogy a jobboldalt még inkább „szélsőségesnek” bélyegeztethesse.

Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde alapján kiemelt nyomozást kell lefolytani, hogy egyértelműen megállapítható legyen, vajon az MSzP nem minősül-e bűnszervezetnek, hiszen a párt elnöke hatalommal való többrendbeli visszaéléseket, választási csalásokat vallott be, utóbb pedig több MSzP-vezető keveredik bele a BKV-től, a fővárosi közművállalatoktól és a MÁV-tól eltulajdonított-elsikkasztott horribilis összegekkel kapcsolatos botrányba. Hasonlóképpen meg kell állapítani a Zuschalg-per hátterében lapuló igazi tettesek kilétét és vádlottként őket is a per alanyaivá kell tenni.

Az 1956-os Forradalom 50. évfordulóján és később a rendőrség által tanúsított indokolatlan agresszív, bandita magatartás, a rohamrendöröknek igen gyakori teljesen indokolatlan bevetése a békés járókelők, idegen túristák és felvonuló vagy tüntető tömegek, védettséget élvező országgyűlési képviselők, papok ellen, a rohamrendőrök által szervezetten, bűnszövetkezetben, több ember kárára folytatólagosan elkövetett súlyos testi sértés, gyilkossági kísérletek, garázdálkodás, hatalommal való visszaélés stb. miatt kiemelt nyomozást kell lefolytani, hogy egyértelműen megállapítható legyen, személy szerint kik a felelősek a történtekért, kik kinek az óhajára adták ki a bandita parancsokat és mind a felbújtó politikusokat mind a rendőrtiszteket maffiaperben felelősségre kell vonni, az utóbbiakat bakáig le kell fokozni és bárminemű fegyveres testületnél való szolgálattól (beleértve az őrző-védő szolgálatokat is) valamint közügyek gyakorlásától életfogytiglan eltiltani.

Mindazokat, akik az MKP-MDP-MSzMP-MSzP-KISZ vezetői voltak, a közügyektől életfogytig el kell tiltani, kiemelt nyugdíjukat minimálnyugdíjjá változtatni, az MSzP-t pedig náci párttá kell nyilvánítani azért, mert deklarálta a jogfolytonosságot a Magyar Kommunista Párttal, amely az EBESZ által háborús bűnös tömeggyilkos náci párttá nyilvánított SzKP tagszervezete volt.

Az MKP-MDP-MSzMP-MSzP (és szatelittszervezetek: KISZ, Nőtanács, Hazafias Népfront, Munkásőrség, ávéhá-állambiztonsági bűnbanda és utódintézményei stb) vezetőit – vállalati-inzézményi párttitkáról kezdve a legfelsőbb szintig bűnszövetkezetben folytatólagosan elkövetett hazaárulásért kell büntetőjogilag felelősségre vonni és a vagyonukat az országos nyugdíjalap javára el kell kobozni, továbbá meg kell fosztani őket a magyar állampolgárságtól, szovjet állampolgárokká kell nyilvánítani.

Olyan Alkotmányt kell hozni, amely egyszer és mindenkorra kizárja azt, hogy kommunista, náci vagy fasiszta párt, szervezet bármikor működhessen, bárki zavaros és erőszakos ideológiával pártot alapíthasson, megtagadhassa a magyar nemzet egységét, a külföldön élő vagy élt, de hazatelepült magyarok állampolgári jogait. Akiktől megtagadták vagy önkényesen elvették a magyar állampolgárságot, holott az Magyarországon született, vagy legalább egyik felmenője magyar államplgár volt, annak kártérítés mellett a magyar állampolgárságot azonnal külön kérvény nélkül vissza kell adni. Aki az ilyen irányú közokirathamistást és hivatalos hatalommal való visszaélést követett el, azt büntetőjogi felelősségre kell vonni akkor is, ha a bűncselekményt „felsőbb utasításra” követte el.

Mindazoknál a személyeknél, akik „partizán”, „munkásmozgalmi” stb múltra hivatkoztak, vagy szüleik az MKP-MDP-MSzMP-MSzP, KISZ, ávéhá stb vezetői voltak és a kontraszelekciós törvények alapján szerezték meg egyetemi-főiskolai diplomájukat úgy, hogy az előadásokra, de sokszor még a vizsgákra be sem jártak, azokat államvizsga-bizottságok elé kell állítani, és amennyiben az államvizsgákat újból nem teszik le, a diplomát el kell venni tőlük. Azokat viszont, akik bár jó eredménnyel tettek eleget a felvételi vizsgáknak, de a kontraszelekciós „helyhiány“ vagy más okból nem nyertek felvételt, méltányosságból diplomához kell juttatni abban az esetben, ha időközben magánúton tettek szert a tudásra és a tudásukat publikációkkal, kutatásokkal stb. bizonyították már.

A vörösnácik diktatúrája idején szétosztott minden állami kitüntetést felül kell vizsgálni, az MKP-MDP-MSzMP-MSzP, KISZ, ávéhá stb vezetőit minden kitüntetsétől meg kell fosztani.

Mindazoktól, akik a vörösnácik diktatúrája idején békés polgárokat, nemeseket, főnemeseket, gyáriparosokat kitették házaikból, lakásaikból, vagy a vörösnácipárt kegyéből jutottak ilyen házhoz, lakásból, azokat onnan azonnali hatállyal ki kell lakoltatni 1 szoba konyha szükséglakásba, a házat vagy lakást pedig a jogos tulajdonosának vagy annak örökösének kell visszaszolgáltatni. Ha a ház-lakás állaga az illetéktelen használat során romlott, a tulajdonosnak kártérítés jár.

Azok, akik Magyarországért különös érdemeket szereztek, közben „osztályellenségként”, a „Szovjetunió ellenségeként”, a „szocializmus ellenségeként”, „az internacionalizmus ellenségeként”, a „munkás-paraszt osztály ellenségeként”, 1956-os harcosként, a lengyel Solidarność és a magyar-lengyel barátság népszerűsítőjeként, stb. a vörösnáci rezsimtől üldözést szenvedtek, a legmagasabb állami kitüntetésekben és komoly pénzjutalmakban kell részesíteni, és amennyiben betöltötték a 62. életévüket, kiemelt nyugdíjban, kiemelt ingyenes orvosi és gyógyszer ellátásban kell őket részesíteni, a nyugdíjukat, rokkant nyugdíjukat visszamenőleg kell emelni.

Mindazokat a egykori vörösnáci politikusokat, kik az MDP-MSzMP diktatúrája idején lexikonok útján azt hirdették, hogy „nincstelen”, vagyontalan családban születtek és ma horribilis vagyonnal rendelkeznek, fel kell szólítani, hogy nyugtákkal, bizonylatokkal bizonyítsák vagyonuk eredetét. Amennyiben ezt megtagadták, vagy a bizonyítási eljárás sikertelen lesz, a vagyonukat a nyugdíjalap javára el kell kobozni.

A közélet tisztasága ellen bűncselekményeket elkövetők gyors és hatékony, a közvéleményt azonnal megnyugtató felelősségre vonás érdekében, rögtönítélő bíróságokat kell létrehozni, a büntetőeljárás alá vont képviselőnek pedig a büntetőeljárás idejére azonnal a mentelmi jogát fel kell függeszteni.

Novicius

Észrevételeket, javaslatokat erre a címre kérjük: inacio.angelos@yahoo.com

Tisztelt Szerkesztőség!

A fenti javaslatokkal sokan egyetértenek. A szüleim időskorúak, rokkantnyugdíjasok, fejenként 33.000 forintot kapnak, ami nevetséges annak tudatában, hogy sokan még a minimálbérből sem tudnak megélni! És bosszantó, amikor egykori MSZMP-vezető gazemberek százezreket zsebelnek be nyugdíj gyanánt! Tőlük mindenképp el kell venni a kádernyugdíjat és azt a legkisebb nyugdíjjal rendelkezőknek kell adni! De úgy, hogy a minimál nyugdíj soha ne legyen alacsonyabb a minimálbérnél, hiszen a nyugdíjas is fizet gázt-villanyt-lakbért (vagy a ház egyéb rezsijét is!), BKV, MÁV, Volán jegyet, ha még nincs 65 éves, ő is eszik, ruházkodik stb., de emellett rengeteget kiad gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre! Tehát sokszor több a tényleges kiadása, mint egy “egyszerű minimálbéresé”! Az meg abszurdum, hogy csak 65 éves kortól lehet ingyen utazni a BKV-n, vonaton, amikor épp a nyugdíj első évei anyagilag is a legtragikusabbak egy nyugdíjas számára! Különösen, ha beteg! Minden nyugdíjasnak legyen joga ingyenes utazásra, mert a 65-ös korhatár diszkrimináció az 1-2 évvel fiatalabb nyugdíjasokkal szemben! És utazzon ingyen a gyermekét egyedül nevelő szülő is, hiszen párja elvesztése emberfeletti terheket ró reá! Inkább az ingyen repülőgépjegyet szüntessék meg, mert azt csak a nagyon gazdag nyugdíjasok tudják igénybe venni.

Másik dolog. Az kettős állampolgárság. Örvendetes, hogy a jobboldali FIDESZ-Jobbik-KDNP koalíció megszavazta ezt a törvényt, de pontatlanul! Vannak országok, ahol a külföldön élő állampolgároknak is van szavazati joguk! Ilyen például Lengyelország. Van egy évtizedek óta itt élő lengyel ismerősöm, aki épp nemrég ment szavazni, amikor újra választoták a a Köztársasági elnököt. A lengyel követségre ment, de mehetett volna bármelyik lengyel konzulátusra is. A másik: aki magyar állampolgárnak született, de a szocliberális vagy korábban az MSZMP-s gazemberek valamilyen trükkel az állampolgárságától megfosztották, azt automatikusan kapja vissza (és ingyen válthassa ki a személyit, útlevelet stb.), ha Magyarországon született és legalább egyik szülője őshonos, tehát több nemzedék óta magyar állampolgár volt! Mert sokan ma is még félnek olyan ügyben reklamálni, amelynek hátterében a belügy áll! És csak a baráti körömből tudok néhány olyan emberről, akivel épp a belügyesek csesztek ki, mert külföldivel kötött házasságot, aki ide költözött! De az igazi ok az volt, hogy rossz véleménnyel volt a kádári diktatúráról és a szovjet megszállásról!

Szűcs Mária

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Örömmel olvasom a leírtakat. Egyetértek! Rákosiék mindenkit, aki “horthysta” volt (még akkor is, ha ráfogták!) nem emberként kezelték. Sok embert nincstelenné tették, megöltek, kifosztottak, megaláztak. Szörnyű emberi tragédiák sokaságáért kell felelniük az MDP és az MSZMP utódpártjainak! Mert ha vállalták a jogfolytonosságot, akkor feleljenek, ahogyan Oroszország felel a Szovjetunió által véghezvitt gazságokért! Ha a hitleristákat mindenütt társadalom kivülieké lehetett tenni, akkor ugyanezt kell tenni a vörös bitangokkal! Nyögjék csak a minimál nyugdíjat és költözzenek szükséglakásokba, vagyonuk meg legyen a szegényeké, mert amijük van, azt ellopták a becsületes emberektől!

Baráti üdvözlettel:
T.György

Tisztelt Szerkesztőség!

Végre egy támogatandó program! De a részletek is megfontolandók! Olvastam egyik újságban, hogy felszámolják az APEH-et és a Vám- és Pénzügyőrség veszi át a szerepét. Ez remek gondolat! Eltekintve attól, hogy az apehosok többsége primitív és hiába magyaráz nekik az ember bármit, nem fogják fel, sok hülye rendeletet terjesztettek fel jóváhagyásra, amit a maszopos parlamenti többség meg is szavazott. Ezeken kellene változtatni! Az ügyfélkapun át nagyon nehéz belépni az APEH portálra, akkor ne követeljék az elektronikus bevallást! A nyomtatványok letöltése sokszor reménytelen, mert a bonyolult Java programban készülnek, amit ki se lehet nyitni! Közben az útmutatót meg az APEH pdf-ben adja, akkor azt a nyomtatványt is miért nem lehet pdf-ben megcsinálni és egyszerűen az útmutatóhoz csatolni??!!! Ha egy kft, amelynek több tulajdonosa külföldi, nem tud lényegtelen adatokat szolgálni, ne büntessék! Aztán ha a kft minden negyedévben beküldi a nullszaldós bevallást, mi a francnak kell még ugyanilyen évi nullszaldós bevallást küldeni a 0901 nyomtatványon?!? Sztálin szaporította így a bürokráciát! Legyen elegendő egy egyszerű levelet küldeni, hogy “a cég ilyen, ilyen okból nem kezdte el a tevékenységet” és kész. Aztán a cég címe. A Cégbíróság minden változást beküld az APEH-nek és az új cím minden bevalláson ott van, akkor mi a francnak kell még külön küldeni cím változtatási bejelentőt!? Ennyire unatkoznak az apehosok???!!! Rengeteg ilyen dupla munkát varrnak a nyakába a kezdetben sokszor csak ideiglenes, sokszor semmihez sem értő, csak a külföldiek nyelvét ismerő ügyvezetőnek! Hát ha az ilyen cégnek ideiglenes címe van, mert a kinti tulajdonosok még nem jöttek Budapestre, nem vettek székházat stb. mi a francnak kell zargatni a szegényt hülyeségekkel?! És annak, hogy miért áll az újonnan bejegyzett cég működése több oka lehet! Kezdve attól, hogy a tulajdonosok több országban vannak és nehezen tudnak egy helyen összeülni, mert más, fontosabb üzleti ügyeik vannak, egészen odáig, hogy a Igazságügyhez csatolt Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal buta és öntörvényű vezetői mindent megtesznek – mint például egy bizonyos Bárkányi elvtárs, kiről sokan igen rossz véleménnyel vannak – még az uniós ID kártyákat sem képes felismerni és “bankkártyának” nevezi azt” Olvastam nemrég egy milliomos kálváriáját a Demokrata c. tekintélyes és érdekes lapban. Ezért nincsenek új munkahelyek, majd’ 15%-os a munkanélküliség!!!! Aztán az is – netán – oka lehet a cég nem működésének, hogy a tulajdonosok az igazi rendszerváltásra vártak, mert unták már a libatolvaj vezette kormány baromságait! A FIDESZ végre eldöntötte: leviszi az adókat, megkönnyíti a kis cégek működését! Tessék, erre vártak a külföldi befektetők! De ugyanezt a bürokráciát vezették be a maszoposok az egészségügyben is! Az orvosok gyógyítás helyett mindenféle hülye és értelmetlen nyomtatványokat töltenek ki! A debella és bugyuta Horváth Ágica csak a jéghegy csúcsa volt a kórtermi páncélszekrényeivel! Ma ott porosodnak és rozsdásodnak a kórházi alagsorokban! Fontos gyógyító műszerekre szánt kidobott pénz! Ezt az Ágicát börtönbe kellene csukni azzal a sunyi SZDSZ-es kuruzslóval, akinek helyére került! Orvos többé ne foglalkozzon a bürokrácia szaporításával! Aztán itt van a közgyógyellátás! Megalázó! Egyébként is inkább azt kellene tenni, hogy a nyugdíjasok (nem azok, akik több milliót kapnak évente!!!) a felesleges időpocsékolás helyet (sokan közülük járni is alig tudnak!!!) ne legyenek arra kényszerítve, hogy az önkormányzat (jegyző) bürokráciáját szaporítsák! A nyugdíjas kapjon végre a lakcímkártyához hasonló nyugdíjas igazolványt, azzal váltsa ki a díjmentes gyógyszereit, azt mutassa fel a BKV-ellenőrnek, ha esetleg neki a 70 éves ősz hajú, ráncos aggastyán is “fiatalnak” tűnik! És ne kérjen egyéb segítséget kérnie az önkormányzattól, hanem fordítva: az önkormányzat menjen hozzá hivatalból és kérdezze meg: Mari néni, nincs szüksége valamire? Ingyen ebédek házhoz szállítása, száraz élelmiszerre, esetleg takarításra vagy az orvoshoz szállításra? Sok nyugdíjas annyira szégyelli azt, hogy elszegényedett, magára maradt, hogy nem panaszkodik, nem kér!!! És ne kelljen pecsétért rohanni a személyibe, hogy azt már nem szükséges meghosszabbítani! Rendelet mondja ki, hogy a nyugdíjas személyije örök érvényű! És ne lakcímkártya kiváltására kötelezzék, amit 5 perc múlva elveszít, hanem a régi személyibe írják be! És számára minden hatósági okmány ingyenes legyen! Mert miből fizesse ki?!

Tisztelettel
Balogh Józsefné

SENKIHÁZIK USZÍTANAK MAGYARORSZÁG ELLEN!

2011. október 12., szerda

SENKIHÁZIK USZÍTANAK MAGYARORSZÁG ELLEN!

SENKIHÁZIK USZÍTANAK MAGYARORSZÁG ELLEN!

Olvasgatom néhány Nyugaton megjelenő baloldali és szélső baloldali, mindössze kis és igen szűk olvasói körhöz eljutó lapokat és fel vagyok háborodva! Az olvasói létszám. a példányszám növelése érdekében, már odáig jutottak, hogy hazaárulók cikkeit is közzéteszik! Olyan kommunistákét, akiket már 1988-ban rács mögé kellett volna juttatni, a pártállami kontraszelekciós rendszerrel visszaélve szerzett tudományos címeket és kitüntetéseket már nagyon rég el kellett volna venni tőlük! Mert aki idegen hatalmak kiszolgálója (az MSZP az MSZMP erkölcsi, anyagi és jogi utóda, az az MDP-nek, amaz pedig a Magyar Kommunista Pártnak – a Szovjetunió Kummunista Pártja volt a tagszervezetének! És mint ilyen hazaáruló, idegen hatalommal kollaboráló szervezet! A hazaárulókat, az idegen hatalmakkal kollaboráló embereket és szervezetek mindenütt a világon kirekesztik, kémpert varrnak a nyakukba és börtönbe csukják! Nálunk is volt ilyen törvény 1947-ig, amíg a kommunisták csalással, erőszakkal, terrorral nem kaparintották meg a hatalmat! Épp ezért az MKP-MDP-MSZMP-MSZP hatalma illegitim volt!

Heller Ágnes már túl van a szenilitási küszöbön. Inkább Lipótmezőn lenne jobb helyen mint az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Persze gumiszobával kiegészített lakosztályban.

Itt van például az öregségtől összeaszalódott, nemcsak angolul, de magyarul is értelmesen már alig beszélő, vagy inkább üvöltő és eközben habzó szájjal epét köpködő Heller Ágnes! Nem doktor, nem professzor – szélhámos! De ugyanez vonatkozik a senkiházi Kertész Ákosra is, aki a saját fészkét a habzó szájából köpi tele ürülékével! Amit ez a két ember (ha egyáltalán ember?!) összezagyvál, az Magyarország gyalázása, lejáratása, tehát önmagában is súlyos bűncselekmnyt! Ilyen szélsőségesen náci viselkedést egyetlen állam sem engedi! Mi több: keményen szankcionálja! Az ország állampolgárai pedig az ilyen személyt leköpik, megkopogtatják a homlokát, hátha már hiányzik neki az észkerék! Mert más dolog az alkotói szabadság, amely abból merül ki, hogy írok egy regényt. tehát fikciót. Más dolog viszont össze-vissza hazudozni, rágalmazni a saját hazáját! Ha egyáltalan Magyarország a hazája ezeknek a gyüt-ment senkiknek! Mert a hazánkat megszálló Szovjetunió jónéhány kakukkfiókát küldött a nyakunkra, akiknek semmi közük a magyarokhoz, magyarsághoz, Magyarországhoz!

Kertész Ákos kreténi vörösnáci vigyora

Ez a két senkiházi legalább vette a bátorságot, és nyíltan szapulta Magyarországot, a magyarokat! De hány olyan senkiházi van, aki ugyanezt titokban teszi. Úgy, hogy külföldi politikusok, közéleti személyek, múvészek, tudósok előtt rágalmazzák, szapulják, lejáratják Magyarországot! Ezeket mielőbb ki kell szűrni! Az efféle fizimiskáknak köszönhetően került sor a trianoni tragédiára, mert vörös náci apjaik, nagyapjaik az első világháború befejezése után, 133 napon kersztül terrorizálták a magyarokat, miközben hamis képet közvetítettek az országról az Európa jövőjéről tárgyaló nagyhatalmaknak. És ugyanezt tették Rosenfeld Mathias (banditaneve „Rákosi Mátyás”) és Jan Čiermanek (banditaneve „Kádár János”) 1947-től és 1957-től! Népirtó, magyarsággyalázó bűntársaikat börtönbe kell juttatni!

Molnár Gál Péter ávéhás bűnöző, nagyon sok magyar művészember megnyomorítója. Az ördögök királya magához szólította!

Aztán még ott vannak az olyanok, mint Molnár Gál Péter ávéhás kritikus, aki elmebeteg vigyorral tudta le azt, hogy lelepleződött a szörnyű múltja és jobban teszi, ha elhúz a fészkes fenébe. El is húzott példaképéhez: a Sátánhoz, aki már tárt karokkal várta! Na de mi van a hasonszőrű elvtársaikkal, akik között volt miniszterek, miniszterelnökök, országgyűlési képviselők, tanácselnökök, vállalati vezérigazgatók, művészek, újságírók. Pártpropagandisták és ávéhás (olykor még KGB-s is) tisztek, titkos tisztel voltak! Sokuk még ma is ott terpeszkedik a belügynél és a külügynél, a nemzetbiztonságnál, sokszor ugyan annál az íróasztalnál, ahová Rákosi Mátyás vagy Kádár János valamelyik bűntársa ültette! Őket mikor fogják kirúgni, lefokozni, minimálnyugdíjra kárhoztatni?! A magyar nép türelme elfogyott, igazságszolgáltatást akar!

Inaçio Angelos

Coimbra-New York, 2011.ősze

Ellenség legyen vagy barát a főbíró?

2011. december 9., péntek

Ellenség legyen vagy barát a főbíró?

 

Ezt a hír hozta az egyik magyar sajtótermék (kommentárunk a végén!):

Orbánék családi barátja lesz a bírói hivatal elnöke

2011. december 09., péntek, 12:43 • Utolsó frissítés: 2 perce
Szerző: hvg.hu

Címkék: Kúria; Handó Tünde; Országos Bírósági Hivatal; Darák Péter;

kinyomtatomKinyomtatom • ElküldömElküldöm •hozzászólásokHozzászólások (#1)
Twitter

Schmitt Pál azt javasolja, hogy az Országgyűlés a Kúria elnökének Darák Pétert, az Országos Bírói Hivatal elnökének pedig Handó Tündét válassza meg. Handó jelenleg a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke, Darák pedig a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumának bírája.

Schmitt Pál köztársasági elnök Handó Tündét és Darák Pétert javasolta az Országos Bírói Hivatal (OBH), illetve a Kúria elnöki pozíciójába. A jelölteket az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság várhatóan hétfőn hallgatja meg, az Országgyűlés pedig kedden titkos szavazással dönt a jelöltekről. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács helyébe lépő OBH elnökét és a Legfelsőbb Bíróság helyébe lépő Kúria vezetőjét is kétharmados többséggel választják meg, kilenc évre.

Minden parlamenti párt képviselőjével, Paczolay Péterrel, az Alkotmánybíróság elnökével, Polt Péter legfőbb ügyésszel, valamint Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterrel is egyeztetett kedden hivatalában Schmitt Pál köztársasági elnök a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnökének személyéről.

A köztársasági elnök elfogadta Lázár János javaslatát, és még a héten megnevezte jelöltjeit a Kúria, valamint az Országos Bírói Hivatal elnökének személyére. Eszerint a Kúriát Darák Péter, az Országos Bírói Hivatalt pedig Handó Tünde vezetheti majd.

A Fidesz frakcióvezetője korábban azt mondta, azért szükséges, hogy december közepén megválassza a Ház az új bírósági vezetőket, hogy 2012. január 1-jétől a bírói szervezet gördülékenyen működhessen, és megkezdődhessen az igazságszolgáltatás gyakorlati átalakítása.

MSZP-SZDSZ-LMP védnökség: több lenyúlást, még több hajléktalant!

Kéz a kézben

Ahogy azt korábban a HVG megírta, Handó Tünde, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság (FMB) jelenlegi elnöke lesz a jövő évtől felállítandó Országos Bírói Hivatal (OBH) első vezetője. A legfőbb ügyészi poszt után így egy másik kiemelt jelentőségű igazságügyi tisztséget is olyan személy tölt majd be, akit több évtizedes ismeretség fűz Orbán Viktor kormányfőhöz.

Bírósági forrásokból a hvg.hu úgy tudja, Handó Tünde a mai napig közeli barátja a kormányfő családjának is; Lévai Anikóval az elmúlt évtizedekben számos közös, nyilvános programon vett részt, többek között színházba is együtt járnak. A szoros családi kötelékre utal az is, hogy az Orbán és a Szájer-házaspár gyermekei, Szájer Fanni és Orbán Ráhel együtt vettek részt az idei VOLT Fesztiválon az Európa Kemping szekciójának szervezőiként.

A 49 éves szakember, aki 1999 óta áll az FMB élén, tagja volt a Fidesz bölcsőjének számító Ménesi úti, később Bibó István nevét felvevő szakkollégiumnak a nyolcvanas években. A kollégiumban Handó együtt lakott Orbán Viktorral, Simicska Lajossal, Lévai Anikóval, Szájer Józseffel és a negyedéves Kövér Lászlóval is.

Handó az 1988 tavaszán életre hívott Fideszhez nem csatlakozott, akkortájt már mint bírósági fogalmazó dolgozott. Az egyetemi hallgatóként csípős nyelvűként jellemzett Handó, aki 1986-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, Szájer Józseffel, a Fidesz jelenlegi EP-képviselőjével kötött házasságot. 1999. januártól óraadó az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar munkajogi tanszékén. 2003. július 15-től címzetes megyei bírósági bíró.

Lázár János a köztársasági elnökkel folytatott keddi megbeszélés után azt mondta: az OBH élére olyan jelöltre lenne szükség, aki képes egy ekkora szervezetet üzemeltetni és működtetni, aki egyébként a bírói társadalom támogatását is bírja és képes a bírók szempontjait érvényesíteni a társadalom és a kormányzat berkeiben.

Handó rendkívüli jogosítványokat kap OBH-elnökként: ő döntheti majd el, hogy ki lesz bíró és bírósági vezető Magyarországon: 137 új bíróról és két új törvényszéki elnökről (megyei bírósági vezetőről) dönthet a kinevezése utáni első hónapokban. Az igazgatási vezető új állomáshelyre helyeztetheti a bírókat, és a törvény indoklása szerint a hatékonyságra tekintettel ügyeket is áthelyezhet az illetékesről egy másik bíróságra.

A bűnözőkből és tanácsaikból a magyar nép nem kér!

Komoly ügyekben döntött

A Kúriát Darák Péter, a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumának bírája, az ELTE-ÁJK pénzügyi jogi tanszékének adjunktusa vezetheti majd, aki jelenleg a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének az elnöke is. Darák jogi tanulmányait a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte 1982-1987-ben, majd ugyanitt végezte el a doktori iskolát 2004 és 2007 között.

2001 óta tagja az új Polgári törvénykönyv személyek kodifikációs munkabizottságának, 2002-ben lett elnöke a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének, 2003-ban lett a Legfelsőbb Bíróság delegált képviselője, majd elnökségi tagja az Európai Környezetvédelmi Bírák Fórumának (EUFJE). 2003-tól a Magyar Jogász Egylet közjogi és közigazgatási szakosztályának elnöke, 2009 óta a Legfelsőbb Bíróság európai jogi szaktanácsadója. 2010-től az Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezetéhez is csatlakozott. Több felsőoktatási intézményben is tanít, saját honlapja szerint legfőképp környezetvédelmi joggal és ingatlanjoggal foglalkozik, korábban pedig igen jelentős versenyjogi ügyekben hozott döntéseket a Legfelsőbb Bíróságon.

Így például az útépítő cégek ügyében utasította el 2009-ben a felperes vállalkozások kérelmét – bírótársaival együtt -, amikor azok korábbi döntések, ítéletek ellen fordultak a legfőbb bírói fórumhoz. (Az elutasított felperesek között volt a Betonút, a Colas, a Strabag, a Vegyépszer, a Hídépítő és a Swietelsky cég is, többek között.)

Az ügy, amelyben 2009-ben született döntés a Legfelsőbb Bíróságon, 2001-re és 2002-re nyúlik vissza. Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ekkor írt ki közbeszerzést több út- és hídépítésre, illetve felújításra. Az ajánlati felhívások megjelenésének időpontja körül az érintett cégek egy része többször – a bírósági ítélet indoklása szerint “jellemzően nem törvényes képviselőjük részvételével” – egymással egyeztetett. Az egyeztetésen ráadásul a jelen nem levő cégek álláspontját is figyelembe vették, és felosztották a tendereket, megállapodtak a nyertes ajánlattevőről, a projektekben való részesedésről, illetve az ajánlattétel elmaradása esetén ennek ellentételezéséről. Darák egy másik ügyben bírótársaival együtt helybenhagyta a korábbi ítéletet a Forver Living cég ügyében, amely szintén a Legfelsőbb Bírósághoz fordult.

Darák nevezheti majd ki a Kúria kollégiumvezetőit, irányíthatja és ellenőrizheti a Kúria vezetőinek igazgatási tevékenységét. Lázár János korábban azt mondta: a Kúria elnökének döntő szerepe lesz az igazságszolgáltatás újjászervezésében, így olyan jelöltre van szükség, aki “a változtatásra késznek és képesnek érzi magát”.

A deviza-alapú hitelek a Gyurcsány-Kóka bűnbanda gyomorrontó specailitéja! Ki kér belőle még, egy millió tönk szélére juttatott magyar devizahitles?! Antoniewicz Roland – Roland von Bagratuni nhg grafikája

Baka veszte

A Legfelsőbb Bíróságot eddig vezető, a Fidesz által korábban támogatott Baka András négy évvel mandátumának lejárta előtt, januári hatállyal távozik hivatalából – ezt az új alkotmány átmeneti rendelkezései véglegesítik. Ahogy arról korábban a hvg.hu beszámolt: a kormánypártok hónapokig lebegtették a döntést, amit végül a Fideszben túlzónak vélt kritikus megjegyzései miatt hoztak meg. A főbíró az igazságszolgáltatáson belül is elszigetelődött.

Fideszes források szerint Baka akkor haragította magára a kormánypárti jogász-szakpolitikusok egy részét, amikor a bírók nyugdíjkorhatárának 70-ről 62 évre csökkentése ellen tiltakozva – több bírósági vezetővel együtt – április 15-én aláírta az Európai Unió nyilvánosságához címzett levelet, mely „a demokratikus jogállam alapelveivel ellentétesnek” nevezte a nagyobbik kormánypárt törvénytervezetét.

Az alaptörvény a Legfelsőbb Bíróságot (LB) – az 1949-ben megszűnt elnevezést felelevenítve – Kúriává nevezete át, megnyitva a lehetőséget a bírósági intézményrendszer átalakítása és az LB-elnök leváltása előtt.

Kovács tata, azonnal hagydd ott a társadalmi tulajdont! Ne lopj!!! Szégyeldd magad! Fotó: MSZMP népjóléti szolgálata

KOMMENTÁRUNK

A jobboldal és a demokratikus átalakulás ellenségei (elsősorban a vörös nácik és liberálbuzi politikai élettársaik) most a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Bírói Hivatal élére kinevezendő jelöltek miatt csámcsognak. Szerintünk elmeorvoshoz kellene őket (nem a főbíró jelölteket, hanem a csámcsogókat!) elküldeni, hátha valami nincs rendjén az elmeállapotukkal! Végtere a lipótmezei patinás országos elmeintézet a Gyurcsány-Kuncze-Kóka-bűnszövetkezet általi erőszakos bezáratása is erre a koros állapotukra utal – attól tartottak, hogy oda kerülnek!

A hazudozó-csaló Gyurcsány Ferenc által bezáratott patinás intézmény – Antoniewicz Roland – Roland von Bagratuni nhg grafikája

Persze csak akkor kerülhetnek oda, ha nem kerülnek börtönbe! Mert a párt ifjúsági szervezetének vezérét, az MSZP egyik megyei szervezetének basáját, az enyveskezű, a holocaust áldozataiból társaival együtt (Arató Gergely, Gyurcsány Ferenc és a többi Ifjúsági és Sporthivatali vezér) gúnyt űző Zuschlag János volt országgyűlési képviselőt már jól odavágták a Viszkis-rabló cellatársának! A gyanúsítottak és vádlottak listája már az egekig nyúl! Gyurcsány is elítéltségre készül,méghozzá több büntetőügyben külön-külön. Ha a bíróságoknál megmaradnak bíróknak a sokszor négy elemivel és pártgyorstalpalót elvégzettek, akkor a pereknek annyi! (Ezt bizonyították a 2006-os események miatti büntetőperek: a bűnelkövető duhaj rendőröknek haja szála sem görbült, az áldozatokat viszont koncepciós perekben elítélték!) A magyar nép viszont arra vár, hogy valamennyien rács mögé kerüljön!!! Ezt deklarálta a 2010-es választásokon!!!

Antoniewicz Roland – Roland von Bagratuni nhg grafikája

Csak a bűnözők és az elmebetegek azok, akik elvárják azt, hogy a sok-sok bűncselekményt mindenki elfelejtené! De nem megy! Az említett bűnözők az országot és a magyar családokat a tönk szélére juttatták! És restaurálni akarták a volt Szovjetuniót azzal, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal volt ávéhásai és KGB-sei mind-mind tovább mélyítették az elvtársi kapcsolatokat egykori KGB-s főmegbízóikkal! Nem kér senki sem sem Putinból, sem a KGB-ből! Az orosz vonal nem tartozik Magyarország hagyományaihoz, mi a Nyugat-Európa, nem pedig a vadkelet és gulágok szövetsége (FÁK) hívei vagyunk! Elég volt abból, hogy Gyurcsányék átpasszolták az oroszoknak az általuk már tönk szélére juttatott MALÉVet, a MOL-ba történő orosz beférközés elősegítését is majdnem sikerre vitték! Bagóért eladták a moszkvai nagykövetségi ingatlanokat és így tovább!

Nem kérünk ezekből a zászlókból és magyarországi híveikből!!!! Fotó: Szergej Szergejevics Sztálinov

Magyarországnak végre nyugalomra és biztonságra, igazi demokráciára van szüksége, de semmiképpen valamiféle újabb, talán még szörnyűbb vörös náci diktatúrára! (Nem kérünk sem az 1919-es “Tanácsköztársaságból”, sem az 1947-1988-as “szocializmusból” és “Népköztársaságból”!!! Az MSZP mint a megszállók által létrehozott illegitim párt (a mozgalmi-erkölcsi-jogelődje, az MKP a Szovjetunió Kommunista Pártja tagszervezete volt!) kussoljon a hazaáruló, idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló híveivel együtt! Mert nem kérünk idegen hatalmak kiszolgálóiból – a magyar nép és a szuverenitás megalázóiból! De a nemzeti szimbólumokból, így a himnuszból gúnyt űző vörös náci Doppermanokból sem! Tartsák csak meg a véleményüket zártkörben bűntársaik, szeretőik, csicskásaik számára! Akinek nem tetszik, kivándorolhat Tatársztánba, Tuvába, Jakutjába vagy Dél-Koreába! De ott van még Bantusztán, Burkina Faso, vagy Etiópia, ahol szabadon garázdálkodhatnak!

Inaçio Angelos

Coimbra-New York, 2011 tele

Az MSZMP=MSZP a kommunisták minden bűnéért felelhet

 

 
 

2011. november 20., vasárnap

Az MSZMP=MSZP a kommunisták minden bűnéért felelhet

 
Az MSZMP=MSZP a kommunisták minden bűnéért felelhet

Forrás: MTI – 2011. november 18., péntek

Az új alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló jogszabály preambulumában a Fidesz kimondaná, hogy az MSZP a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódjaként osztozik minden felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető. Rögzítenék azt is, hogy eddig elmaradt a kommunista diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, ám az alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével „lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére”. A javaslat lehetőséget adna az előző rendszer vezetőinek biztosított állami juttatások csökkentésére, és arról is rendelkezne, hogy a kommunista hatalom birtokosai közszereplők.


Antoniewicz Roland grafikái

Az átmeneti rendelkezésekről szóló törvény tervezete pénteken került az MTI birtokába, és azt az MTI információi szerint Lázár János frakcióvezető és a Fidesz képviselőcsoportja szombaton nyújtja be a Háznak. A javaslat alapján az átmeneti rendelkezések az alaptörvény részét képezik.

A tervezet szerint a törvényjavaslat tartalmaz majd egy nyilatkozatot, amely úgy kezdődik, hogy a mai magyar jogállam nem épülhet a kommunista rendszer bűneire. Ezután felsorolnák, miért terheli felelősség az MSZMP-t és jogelődeit. Ezek között szerepel a II. világháború utáni évek többpártrendszerre épülő demokratikus kísérletének szovjet katonai segítséggel történő felszámolása, az ország eladósítása, versenyképességének „végzetes lerontása”, továbbá emberek meggyilkolása, idegen hatalomnak való kiszolgáltatása, törvénytelen bebörtönzése, kényszermunkatáborba hurcolása, megkínzása, embertelen bánásmódban részesítése, vagyonuktól való önkényes megfosztása, szabadságjogának teljes elvétele, származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyőződésükre tekintettel történő hátrányos megkülönböztetése, az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkosrendőrség működtetése.

Kimondanák emellett, hogy az MSZMP és jogelődei felelnek az 1956-os forradalom „szovjet megszállókkal együttműködésben történt vérbefojtásáért, az azt követő rémuralomért és megtorlásáért, kétszázezer magyar ember hazájából való kényszerű elmeneküléséért”, továbbá azokért a köztörvényes bűncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követtek el, s amelyeket az igazságszolgáltatás ezért nem üldözött. Azt is kijelentené a Fidesz, hogy az MSZMP és jogelődei, valamint a kiszolgálásukra létrehozott politikai szervezetek „bűnöző szervezetek” voltak, amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak „az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, a jogsértésekért és a nemzet elárulásáért”.

A szöveg érinti az MSZP-t is, mégpedig úgy, hogy kimondaná: a szocialista párt az MSZMP jogutódaként, „a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett illegitim előnyök haszonélvezőjeként, valamint a régi és az új pártot összefűző, a pártvezetést is jellemző személyi folytonosság okán” osztozik mindazon felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető.

A nyilatkozat kitér arra, hogy a kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése akkor nem volt lehetséges, és ez a lehetőség „az első szabad választás után sem nyílt meg”, így elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása. Az alaptörvény hatálybalépésével azonban „lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére” – szögezik le, hozzátéve: minden magyar, aki a kommunista diktatúrával szemben ellenállást tanúsított, akit a diktatúra kiszolgálói emberi méltóságában, jogaiban megsértettek, igazságtalanul üldöztek, ha e jogsértésekben nem vett részt, elismerést és erkölcsi elégtételt érdemel.

„A ma élők és a jövő nemzedékek számára meg kell őrizni a bűntettek emlékét és meg kell nevezni a bűnösöket” – zárul a nyilatkozat azzal, hogy az Országgyűlésnek és más állami szerveknek a fenti alaptörvényi rendelkezésekből kell kiindulniuk.

A normaszöveg ezt követően deklarálja, hogy a kommunista diktatúra – törvényben meghatározott – vezetőinek az állam által biztosított juttatása csökkenthető. A csökkentésből származó bevételt a diktatúra okozta sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására fordítanák. Kimondanák: nem tekinthető elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevében, érdekében vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában az ország vagy emberek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeknek a büntethetősége, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntető szabályok figyelmen kívül hagyásával politikai okból nem üldöztek.

A javaslat Nemzeti Emlékezet Bizottsága néven „a kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzése érdekében” szervezetet hozna létre. Ennek feladata lenne a diktatúra hatalmi működését, a kommunista hatalmat birtoklók szerepét, tevékenységét feltárni, és erről jelentést közzétenni. Ezzel kapcsolatban rögzítenék: a kommunista diktatúra működésének valósághű feltárása és a társadalom igazságérzetének biztosítása közérdek, illetve hogy a diktatúra hatalombirtokosai közszereplőnek minősülnek. Így a javaslat alapján a hatalom birtokosai a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat – a szándékosan tett, lényegét tekintve valótlan állítások kivételével – tűrni kötelesek, e szerepükkel összefüggő személyes adataik pedig nyilvánosságra hozhatók.

A törvény alapján ugyanakkor az 1990. május 2-át megelőzően az életüktől vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottaknak és az állam által a tulajdonukban igazságtalanul okozott károk miatt károsodottaknak pénzbeli vagy más vagyoni juttatást biztosító új kárpótlási jogcím nem állapítható meg. Ha azonban egyedi jogalkalmazói döntés állapít meg kárpótlási jogosultságot, kifejezetten e kárpótlás teljesítéséhez kapcsolódó, közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást kell megállapítani.

A MAGYAR KÖZVÉLEMÉNY ÖRÖMMEL FOGADJA A TÖRVÉNYJAVASLATOT, DE A KIMARADT RÉSZLETEKET PÓTOLNI KELL

A magyar közvélemény örömmel fogadja a törvényjavaslatot, nem úgy az érintettek, de ez érthető is! Viszont az MSZMP=MSZP végleges felszámolásához az is elegendő, hogy már több MSZMP=MSZP vezető ellen lefolytatott büntetőeljárásban (ilyen volt például a Zuschlag-per!!! – Zuschlag János megyei MSZMP=MSZP vezető és országgyűlési képviselő volt!) a bíróság kimondta: “BŰNSZÖVETKEZETBEN” követték el a bűncselekményeket! Ez pedig a magyar t9rvények értelmében azt jelenti, hogy az MSZP=MSZMP-t mint bűnszövetkezetet fel kell számolni, vagyonát el kell kobozni! Ha nem így történik, félő, hogy a vörös náci bűnözők az elkobzás alá eső vagyonokat kimenekítik az országból!

Aggasztó az is, hogy a törvénytervezet nem rendelkezik külön a volt ávéhásokról. De arról is, hogy az egykori ávéhásokat és MSZMP=MSZP funkcionáriusokat életfogytiglan ki kell zárni a közéletből! Tehát: nem viselhetnek állami funkciót, nem rendelkezhetnek választójoggal, nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely a vörös náci párt újjászületését eredményezhetné. És természetesen a Gyurcsány-féle “pártot” is be kell tiltani!!! Mert a kommunista mozgalmak szánalmas történetét ismerők jól tudják, hogy a vörös náci mozgalom úgy születik újjá és úgy terjed, mint a pestis, az AIDS, vagy a lepra! Csendben, alattomosan, de nagyon gyorsan sokakat megfertőz! És mivel “az alma nem esik messze a fától” – a vörös náci funkcionáriusok csemetétikre is ki kell terjeszteni a megelőző szankciókat: nem vállalhatnak közéleti szerepet, nem gyülekezhetnek! Máskülönben e “oltás” nélkül hiábavaló az egész!!!!

Aztán igen fontos kérdés az, hogy a pártállami kontraszelekcióval élve, rengeteg MSZMP=MSZP-ávéhás tisztségviselő jogellenesen szerzett egyetemi-főiskolai diplomát! Úgy is, hogy előnyt élvezve kerültek be a felsőoktatási intézmények hallgatóinak sorába, de sokuk még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy az előadásokra, vizsgákra bejárjon. Viszont megfenyegették az oktatókat, hogy ennek ellenére a vizsgáikat számolják be, a diplomát adják ki nekik! Ezeket a diplomákat felül kell vizsgálni és indokolt esetben meg kell semmisíteni!

A vörös náci diktatúra azon áldozatainak a kárpótlása, akik a kárpótlásból kimaradtak, elég homályos megfogalmazást nyert! Esetükben ki kell mondani azt, hogy amennyiben a bírósági per előkészítésében a vörös náci állambiztonsági szervek részt vettek, az ennek nyomán hozott ítéletet mint törvényelleneset meg kell semmisíteni, a sértettet (elítéltet) pedig kárpótlásban kell részesíteni! Ugyanez vonatkozik azokra, akiket munkahelyükről politikai okokból távolítottak el! Az ő esetükben az átmeneti törvénynek ki kell mondania: a törvényellenesen megszüntetett munkaviszonyuk nem szűnt meg, a munkáltatónak vagy jogutódjának a sértettel kárpótlási megegyezésre kell törekednie, melynek összege nem lehet kisebb az elmaradt munkabérnél és a hasonló munkakörben dolgozók szokásos “egyéb” jövedelménél (jutalmak, prémiumok stb.)! Az említett sértetteket a törvény erejével rehabilitálni kell! Ebbe az esetleg meg nem szerzett állami kitüntetésekre való jogosultságukat is deklarálni kell!

Az egykori állambiztonsági funkcionáriusok, ügynökök stb. esetében ki kell mondani, hogy katonai rendfokozatukat automatikusan elveszítik, fegyveres erőknél, igazságszolgáltatásnál, bűnüldözésnél eddig betöltött állásuk semmissé válik. De a jövőben sem kerülhetnek állásba a fegyveres erőknél, igazságszolgáltatásnál, bűnüldözésnél!

Végül pedig az MSZMP=MSZP funkcionáriusokat ki kell lakoltatnia azokból a villákból lakásokból, amelyeket kényszerintézkedéssel a pártállam elvett a jogos tulajdonosaiktól! Ezeket az ingatlanokat haladéktalanul vissza kell adni eredeti tulajdonosaiknak vagy az örököseiknek, a bentlakó egykori MSZMP=MSZP és ávéhás funkcionáriusokat (vagy utódaikat) ki kell onnan lakoltatni és komfort nélküli szükséglakásba költöztetni!

New York, 2011.november 21